تاريخ: 1397/04/11

 برگزاری نشست تحلیلی 'خروج امریکا از برجام و تبعات آن' در اتاق بازرگانی تهران

 

اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

به آگاهی می رساند، اتاق بازرگانی تهران در نظر دارد تا با همکاری شرکت سبدگردان الگوریتم، یک نشست تحلیلی تحت عنوان "خروج امریکا از برجام و تبعات آن" را در روز چهارشنبه بیست و هفتم تیرماه 1397 از ساعت 14 لغایت 17 در محل اتاق تهران برگزار نماید.

از جمله موضوعات قابل طرح در این نشست می توان به موارد ذیل ارشاره کرد:

  • تاریخچه تحریم های اعمالی علیه ایران
  • تحریم ها و برجام
  • ساختار تحریم های مالی امریکا
  • تحریم بانک ها
  • خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم ها
  • تحریم ها و ارزیابی امکان برون رفت از آن

با توجه به ظرفیت محدود ثبت نام، از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید تا در صورت علاقمندی به حضور در این نشست، فرم ذیل را به صورت آنلاین تکمیل و حداکثر تا روز شنبه مورخ 23 تیرماه ارسال نمایند.

"زمان ثبت نام به پایان رسیده است"

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت