خدمات اتاق (بیشتر):

تالار گفت وگو

صاحبان محترم کارت‌هاي بازرگاني مي‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مستقيم به اطلاع اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران برسانند.

استودیوی اتاق تهران
اتاق تهران خود را مکلف مي‌داند تا آخرين گزارش هاي عملکرد و همچنين برنامه هاي خود براي اعضا را به اطلاع آنها برساند. از اين طريق با کليک روي لينک هاي روبرو مي‌توانيد در جريان اين اطلاعات قرار بگيريد.
صاحبان کارت بازرگاني و کارت عضويت مي توانند از خدمات ويژه اتاق تهران بهره مند شوند و مشاوران آمادگي ارائه هر گونه مشاوره در زمينه هاي مالي، بانکي، بيمه، گمرک و ... به اعضا را دارند.