اینترنت با توسعه دورکاری به کاهش آلودگی کمک می کند

فناوری اطلاعات می تواند مصرف انرژی را کاهش دهد؟

تاريخ 1400/09/08 ساعت 12:53

به نظر می رسد در کوتاه مدت گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات مستلزم افزایش مصرف انرژی است اما آثار کاهنده فناوری اطلاعات بر مصرف انرژی در این بازه زمانی ظاهر نمی شود.

فناوری ارتباطات و اطلاعات اکنون به عنوان عامل تولید در توابع تولید اقتصاد در نظر گرفته می شود. به کارگیری این صنعت در تولید به افزایش بهره وری سایر عوامل تولید منجر شده و به تخصیص بهینه منابع در اقتصادها کمک می کند. انرژی یکی از مهم ترین ارکان تولید در هر کشوری است و باتوجه به اثر مستقیم و غیرمستقیم فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی، بررسی ارتباط این دو بخش الزامی است. استفاده هرچه بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر به دغدغه اصلی کشورهای صنعتی و اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه تبدیل شده است. در اینجا، پای فناوری ارتباطات و اطلاعات به  میان می آید چراکه انتظار همه از این بخش، بهینه سازی است.

 بخش عمده ای از منابع انرژی مورد نیاز در کشورها از سوخت های فسیلی مثل نفت، ذغال سنگ و گاز طبیعی تامین می شود. علاوه بر این، بسیاری از کشورها تلا ش  می کنند با سرمایه گذاری در فناوری های جدید، از منابع انرژی تجدیدپذیر مثل انرژی بادی، آب و حتی انرژی زمین گرمایی استفاده کنند. این نوع انرژی های نسبت به نوع فسیلی، آلودگی زیست محیطی کمتری دارند.

یک بررسی ایرانی نشان می دهد افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکان تلفن همراه به عنوان دو شاخص رشد صنعت فناوری اطلاعات، به توسعه دولت الکترونیک، افزایش دورکاری، کاهش ترافیک و کاهش مصرف انرژی تجدیدپذیر می انجامد. همچنین در بلندمدت افزایش تعداد کاربران اینترنت، مصرف انرژی تجدیدناپذیر را کاهش می دهد. در مقابل در کوتاه مدت با افزایش مشترکان تلفن ثابت و واردات محصولات فنوری اطلاعات، مصرف انرژی تجدیدپذیر افزایش پیدا می کند. به نظر می رسد در کوتاه مدت گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات مستلزم افزایش مصرف انرژی است اما آثار کاهنده فناوری اطلاعات بر مصرف انرژی در این بازه زمانی ظاهر نمی شود.

برای مطالعه بیشتر مقاله «اثر فناوری و ارتباطات بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر در کشورهای عضو اکو» را بخوانید. این مقاله در نشریه تحقیقات اقتصاد کشاورزی در پاییز سال 1400 منتشر شده است.

 


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر