تحلیل شهاب جوانمردی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران از روند رشد نقدینگی در کشور

اهرم دولت برای کاهش رشد نقدینگی چیست؟

تاريخ 1400/07/20 ساعت 10:37

کاهش رشد نقدینگی از حیث کنترل تورم نکته مثبتی است، اما از باب اینکه امکان تسهیلات دهی بانک ها کاهش پیدا می کند اتفاق خوبی به نظر نمی رسد. چرا که منابع بانک ها خرج خرید اوراق دولتی شده است و به این ترتیب چالش سرمایه در گردش و تسهیلات دهی به شرکت ها ایجاد خواهد شد.

حجم نقدینگی در پایان مرداد1400 به رقم 3921هزار میلیارد تومان رسید. براساس برآورد بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال 39.1درصد، نسبت به پایان سال گذشته 12.8درصد و نسبت به تیرماه امسال 2.7درصد بوده است.

اما آنچه در میان آمار نقدینگی مهم است، این است که در این ماه آخر مورد بررسی، رشد نقدینگی کاهنده بوده است یعنی عملا دولت با ابزارها و اقلامی که در اختیار دارد و با فشار بر بانک ها برای خرید اوراق، توانسته به مقداری جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. به این ترتیب  برخلاف چند ماه اول سال که رشد نقدینگی مداومی را داشته ایم، در این ماه آخر، این رقم با کاهش مواجه شده است.

این اتفاق از حیث کنترل تورم نکته مثبتی است، اما از باب اینکه امکان تسهیلات دهی بانک ها کاهش پیدا می کند اتفاق خوبی به نظر نمی رسد. چرا که منابع بانک ها خرج خرید اوراق دولتی شده است و به این ترتیب چالش سرمایه در گردش و تسهیلات دهی به شرکت ها ایجاد خواهد شد.

در این زمینه، دولت باید به موازنه برسد. گویا در گزارشی که اخیرا در مجلس ارائه شده، گفته شده است که منابع در دسترسی که کشور بتواند با آن مسیر توسعه را دنبال کند، وجود ندارد. بنابراین دولت باید هرچه زودتر واگذاری دارایی و آزادسازی نرخ انرژی را در دستور کار بگذارد. در غیر این صورت مجددا مشابه اواخر دولت قبل، این دولت جدید هم مجبور می‌شود به خلق پول روی بیاورد که خودش به تنهای می تواند پمپ تورم را روشن کند.

با تمام این توضیحات و روند کاهشی که در نرخ رشد نقدینگی در ماه آخر مورد بررسی دیده می شود، به نظر می رسد که دولت این خط سیر کاهش رشد نقدینگی و کنترل آن را دنبال کرده، فقط باید دید اهرم این کار چه بوده است. همان طور که گفتم اگر این اهرم، فشار به بانک ها برای خریداری اوراق دولتی باشد، در آینده بانک ها با صنایع دچار چالش خواهند شد.

البته دولت قبلی هم حراج اوراق دولتی را در دستور کار داشت و بانک مرکزی هر هفته میزان اوراق به حراج گذاشته شده و فروش رفته را منتشر می کرد. اوایل انتشار اوراق هماهنگی میان اوراق به حراج رفته و خریداری شده وجود داشت اما اواخر تنها حدود 5 یا 10 درصد از اوراق به حراج گذاشته شده توسط بانک ها خریداری می شد. الان و در دولت جدید به نظر می رسد حراجی که انجام شده نزدیک به هدفگذاری بانک مرکزی بوده که منجر به افزایش پایه پولی نشده است.


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر