تخریب خلاق برای رشد اقتصادها لازم است

کارآفرین خراب می کند، اما می سازد

تاريخ 1400/06/31 ساعت 12:24

کارآفرین با توجه به اشباع بازارهای موجود از طریق نوآوری و پذیرش ریسک سرمایه گذاری در محصولات جدید به سود برسد. بنابراین، کارآفرین با ایفای این نقش، باعث عدم تعادل در بازار می شود و طی آن، بنگاه های موجود قادر به رقابت با کارآفرینان نیستند و خود به خود از بازار خارج می شوند.

براساس مدل های رشد درون زا، کارآفرینی نقشی کلیدی در پویایی های رشد اقتصادی و سطح رفاه کشورها ایفا می کند. در این مدل ها، سرمایه انسانی و سرریز فناوری بر رشد اقتصادی اثر می گذارد. درواقع کارآفرینی از مسیر خوداشتغالی و سطح تحصیلات، به خلق ایده های نو   و محصول می انجامد و در نهایت افزایش رقابت و تولید را رقم می زند.

در کشورهای درحال توسعه، که جمعیت بالا و  سرمایه های انسانی وافر دارند، ترویج کارآفرینی روشی موثر برای ممانعت از بی ثباتی رشد اقتصادی است. با این حال، در کشورهایی مثل کشورهای منطقه منا که درآمدهای نفتی حرف نخست را در تولید ناخالص داخلی کشورها می زند، کارآفرینی به عنوان کلید توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 افزایش بدهی های خارجی، افزایش نیروی انسانی و رشد بیکاری، ضعف و بی ثباتی نرخ رشد سرانه از جمله معرف هایی است که به خوبی، نشان می دهد این کشورها از کلید کارآفرینی برای حل معضلات اقتصادی خود استفاده نکرده اند. پژوهشگران ایرانی در یک بررسی تلاش کردند با اتکا به نظریه شومپیتر، عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا را با محوریت کارآفرینی بررسی کنند.

نظریه شومپیتر

نظریه شومپیتر، نظریه ای است که هسته اصلی آن کارآفرینی است. براساس این نظریه،  اقتصادی متعادل است که رقابت در آن کامل شود. در چنین اقتصادی، هزینه های هر بنگاه معادل درآمدهای آن و سود تقریبا صفر است بنابراین فرصت های کسب سود وجود ندارد. براساس نظریه شومپیتر، برای رشد اقتصادی باید این چرخه با نوآوری قطع شود. یعنی کارآفرین با توجه به اشباع بازارهای موجود از طریق نوآوری  و پذیرش ریسک سرمایه گذاری در محصولات جدید به سود برسد. بنابراین، کارآفرین با ایفای این نقش، باعث عدم تعادل در بازار می شود و طی آن، بنگاه های موجود قادر به رقابت با کارآفرینان نیستند و خود به خود از بازار خارج می شوند. این فرایند را تخریب خلاق نامگذاری کرده اند.

یافته های پژوهشگران در بررسی اقتصاد کشورهای منطقه منا با اتکا به نظریه شومپیتر نشان می دهد رابطه بین کارآفرینی و سرمایه انسانی که در نهایت منجر به رشد اقتصادی می شود، مثبت و معنادار است. نتایج نشان می دهد افزایش سال های تحصیل به رشد نوآوری می انجامد. به همین دلیل بهتر است کشورهای منطقه منا برای رشد اقتصادی بیشتر، سیاست های کارآفرینی را با افزایش سطح آموزش دنبال کنند. کشورهای عضو منطقه با خلق یک اکوسیستم کارآفرینی مناسب از طریق آموزش کارآفرینی از سنین پایین، استعدادیابی و پرورش ایده، می توانند با بهبود کارآفرینی به رشد اقتصادی شان کمک کنند. هم چنین اغلب کشورهای عضو منا دارای اقتصاد دولتی اند، بنابراین دولت با سیاست های خود و تشویق بخش خصوصی باید سرمایه گذاری در محصولات جدید را توسعه دهد.

برای مطالعه بیشتر، مقاله «تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا» را بخوانید. این مقاله در نشریه نظریه های کاربردی اقتصاد در بهار سال 1400 منتشر شده است.


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر