برای مدیر شدن، دانستن حساب و کتاب کافی نیست

مدیریت مسئولانه آینده جهان را می سازد

تاريخ 1400/06/23 ساعت 12:13

در سال 2009 یک بررسی در 139 مدرسه کسب کار در آمریکای شمالی و اروپا نشان داد هرچند درس های زیادی درباره مسئولیت اجتماعی به برنامه درسی مدارس اضافه شده اما 75 درصد از آن ها اختیاری بوده و هنوز حوزه هاس سنتی در این مدارس اصل است مثل امور مالی و حسابداری.

در سال های گذشته، پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی مخربی که توسعه اقتصادی کشورها بر جای گذاشته، الگوهای توسعه را مورد تردید قرار داده است. این پرسش مطرح شده که توسعه سنتی که مبتنی بر توسعه اقتصادی صرف است، چه هزینه هایی به بشر تحمیل کرده و چه عاید بشر کرده است. اکنون منتقدان به دنبال این هستند تا بر اثرگذاری و تغییر رویه و انگیزه ها در بازیگران موثر در فرایند توسعه، از جنبه های مخرب آن بکاهند.

در این بین، نقش مدارس کسب وکار در پرورش مدیران آینده و اثرگذاران بر توسعه هم مورد توجه قرار گرفته است و بیش از همیشه به آموزش مدیریت با محوریت مسئولیت پذیری و توسعه پایدار، تاکید می شود. مفهوم آموزش مدیریت مسئولانه، از دل همین توجه بیرون آمده است. به این معنا که یک مدیر در مدیریت بنگاه اقتصادی اش، به آثار اجتماعی آن توجه کند و فعالیت های بخش خصوصی، باتوجه به الزامات زیست محیطی و تمرکز بر اخلاق کسب وکار انجام شود. در سطح بین الملل، تحولات بزرگی در ارتباط با آموزش مدیریت مسئولانه رخ داده است و گفتمان های تازه، روند آموزش مدیران را به طور کلی تغییر داده است.

با این وجود، پژوهشگران در بررسی فعالیت مدارس کسب وکار درجهان به این نتیجه رسیده اند بسیاری از این مدارس، تنها بر جنبه انتقال دانش تمرکز می کنند و به منظومه سگانه حیطه های یادگیری فردی که دانش، در کنار نگرش و توانش قرار می گیرد، نمی پردازند. این مدارس باید از روش های تدریس سنتی که یک طرفه است فاصله بگیرند و تاکید بر محتوا را کنار بگذارند. تسهیل گر شدن در فرایند یادگیری می تواند زمینه ارتقای سطح مسئولیت پذیری مدیران را فراهم کند.

همراهی نکردن هیات های علمی، عدم حمایت های مالی، بودجه ناکافی و به حاشیه راندن درسهایی مثل مدیریت نهادهای عمومی و یا اخلاق کسب وکار در مدارس کسب وکار، و ارائه آن ها به عنوان درس های اختیاری در دانشگاه ها باعث می شود، روند فراگیری مدیریت مسئولانه ضعیف شود. در سال 2009 یک بررسی در 139 مدرسه کسب کار در آمریکای شمالی و اروپا نشان داد هرچند درس های زیادی درباره مسئولیت اجتماعی به برنامه درسی مدارس اضافه شده اما 75 درصد از آن ها اختیاری بوده و هنوز حوزه هاس سنتی در این مدارس اصل است مثل امور مالی و حسابداری.

برای مطالعه بیشتر مقاله آموزش مدیریت مسئولانه: روند تکامل، پیش ران ها و چالش ها را بخوانید. این مقاله در نشریه علوم مدیریت ایران در بهار1400 منتشر شده است.


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر