رشد ناهمگون درآمد خانوارها و ارزش مسکن در سه دهه گذشته

خرید مسکن رویای طبقه متوسط

تاريخ 1400/05/24 ساعت 11:21

میانگین ارزش یک واحد آپارتمان 75 متری در شهر تهران با قیمت‌های فعلی به 2میلیارد و 250 میلیون تومان رسیده

میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به 30میلیون تومان رسیده و در این شرایط یک خانوار متوسط تهرانی به ‌طور میانگین باید برای خرید یک دستگاه آپارتمان 75 متری باید 2 میلیارد و 250 میلیون تومان پرداخت کند؛عددی که معادل 535 ماه حداقل حقوق (4 میلیون 200 هزار تومان) یک کارگر است. یعنی اگر یک فردی که حدقل حقوق را دریافت می کند همه درآمد ماهیانه خود را کنار بگذارد 44.5 سال (بدون هیچ گونه رشد تورمی) طول می کشد تا بتواند یک خانه 75 متری بخرد.  در این بین محاسبات شاخص دسترسی مسکن براساس آمارهای بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد که میانگین ارزش یک واحد آپارتمان 75متری مطابق با الگوی مصرف در شهر تهران با قیمت‌های فعلی به 2میلیارد و 250 میلیون تومان رسیده که در بهترین سناریو تقریباً 24برابر میانگین کل درآمد یک خانوار‌ تهرانی در سال 1399است. بررسی‌های تغییر درآمد خانوارهای تهرانی در 30سال اخیر از میانگین رشد 21.6درصدی درآمد خانوارها در هر سال حکایت دارد. با این حساب، با فرض اینکه درآمد خانوار‌های تهرانی در سال 1400به‌اندازه میانگین 29سال اخیر رشد کند و قیمت مسکن بدون هیچ تغییری تا پایان سال ثابت بماند، باز هم میانگین ارزش یک آپارتمان 75متری در تهران حدود 20برابر میانگین درآمد سالانه یک خانوار تهرانی خواهد بود و طول دوره انتظار برای خرید مسکن باز هم به حوالی 60سال می ‌رسد.

بررسی آمارهای مربوط به تغییرات درآمد خانوارهای تهرانی و تحولات قیمت مسکن از سال 1371تا سال 1399حاکی از این است که در این دوره 29ساله، درآمد خانوارهای تهرانی حدود 22هزار و 460درصد رشد کرده و از حدود 424هزار تومان در سال 1371به 95میلیون و 701هزار تومان در سال 1399رسیده است. در مقابل اما، شیب افزایش قیمت مسکن در این دوره 29ساله بسیار بیشتر بوده و میانگین قیمت هر آپارتمان 75متری مطابق با الگوی مصرف از حدود 2میلیون و 170هزار تومان در سال 1371به حوالی 2میلیارد و 250میلیون تومان در سال 1399رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، رشد قیمت مسکن در این دوره زمانی 4.65برابر میزان رشد درآمد خانوارهای تهرانی بوده است و برای همین دوره انتظار خرید مسکن که در سال 71کمتر از 18سال بوده، در سال گذشته از 70 سال هم عبور کرده است.

درآمد خانوارها و ارزش مسکن در 29سال گذشته متوالی و ناهمگون بوده، اما به ‌طور میانگین درآمد خانوارهای تهرانی در این دوره سالانه 21.6درصد و ارزش مسکن سالانه 30.4درصد افزایش پیدا کرده است. البته به واسطه اینکه همواره ارزش مسکن معادل چندین سال درآمد یک خانوار بوده، افزایش 30.4درصدی ارزش آپارتمان در هر سال می‌تواند دوره انتظار خرید مسکن را به میزان قابل‌توجهی نسبت به سال قبل افزایش دهد. با این تفاصیل، نکته قابل تأمل این است اگر در سال ‌جاری و سال‌های بعد نیز روند افزایش درآمد خانوار و افزایش قیمت مسکن طبق الگوی 29سال گذشته ادامه پیدا کند، طول دوره انتظار مسکن سالانه بیش 7.2درصد افزایش می‌یابد و حداقل روی کاغذ، هیچ راهی برای تحقق رؤیای خانه‌دار شدن طبقه متوسط شهری با اتکا به دستمزد ناشی از کار باقی نمی‌ماند.


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر