نارضایتی از عملکرد دولت در واکسیناسیون بالاست

واکسن کرونا به شما می‌رسد؟

تاريخ 1400/04/28 ساعت 12:35

از کسانی که واکسن نزده‌اند پرسیده شد «فکر می‌کنید چه زمانی برای واکسن زدن نوبت به شما خواهد رسید؟» براساس نتایج به دست آمده، از نظر 14.4 درصد تا پایان تابستان، از نظر 10.5 درصد تا پایان پاییز و از نظر 16.4 درصد از پاسخگویان تا پایان سال نوبت واکسن آن‌ها خواهد رسید. 18.8 درصد فکر می کنند نوبت واکسن زدن آنها سال بعد خواهد بود و 26.4 درصد فکر می‌کنند هیچ وقت نوبت واکسن زدن آن‌ها نخواهد رسید.

موج پنجم کرونا در کشور به راه افتاده و تعداد مبتلایان هرروز بالاتر می رود. واکسیناسیون آنطور که باید و شاید انجام نمی شود، البته که هنوز افرادی هستند که به کرونا و واکسن اعتقادی ندارند. ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران به منظور سنجش افکار مردم ایران در مورد برخی از ابعاد و مسائل واکسیناسیون کرونا، در روزهای 16 تا 20 تیرماه 1400 یک نظرسنجی در مقیاس ملی و با شیوه گردآوری تلفنی اطلاعات انجام داده است. جامعه آماری این نظرسنجی کلیه شهروندان 18 سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن 1585 نفر بوده است.

 

 *41 درصد از عملکرد دولت در واکسیناسیون ناراضی هستند

 در این نظرسنجی، از پاسخگویان پرسیده شده است «شما در مجموع از عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون کرونا چقدر راضی هستید؟». 41.1 درصد از پاسخگویان اصلاً از عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون رضایت ندارند. 20.1 درصد پاسخگویان گفته‌اند به میزان کمی از عملکرد دولت در این زمینه رضایت دارند. 23.3 درصد تا حدودی، 7.7 درصد به میزان زیاد و 4.2 درصد پاسخگویان کاملاً از عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون کرونا رضایت دارند. 3.6 درصد افراد نمونه به این سوال پاسخ نداده‌اند.

مردان نسبت به زنان، افراد 30 تا 49 سال به نسبت دیگر گروه های سنی، افراد با  تحصیلات دانشگاهی نسبت به افراد غیردانشگاهی و  کسانی که سرانه هزینه ماهیانه فرد در خانوار آن‌ها بالای دو میلیون تومان در ماه است، به نسبت دیگر گروه‌های هزینه‌ای نارضایتی بیشتری از عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون دارند. 

 

 

 *کدام واکسن، ایرانی یا خارجی؟

از شهروندان پرسیده شده است «اگر امکان انتخاب داشته باشید، ترجیح می‌دهید از کدام واکسن استفاده کنید؟» طبق نتایج، 28.3 درصد از پاسخگویان ترجیح می‌دهند از واکسن ایرانی استفاده کنند، 23.2 درصد واکسن خارجی را ترجیح می‌دهند، 23.2 درصد گفته اند فرقی نمی‌کند، 17.9 درصد تمایلی به واکسن زدن ندارند و گزینه «هیچکدام» را انتخاب کرده‌اند،  5.5 درصد از پاسخگویان واکسن زده‌اند و 1.9 درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند.   افراد 18 تا 29 سال کمتر از دیگر گروه‌های سنی، افراد با تحصیلات غیردانشگاهی بیشتر از افراد دانشگاهی و همچنین کسانی که سرانه هزینه ماهیانه فرد در خانوار آن‌ها تا یک میلیون تومان در ماه است، بیشتر از دیگر گروه‌های هزینه‌ای، واکسن ایرانی را ترجیح می‌دهند. ترجیح مردم در استفاده از واکسن داخلی یا خارجی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری ندارد.

 

 

 *واکسن به شما می‌رسد؟

 در ادامه از کسانی که واکسن نزده‌اند پرسیده شد «فکر می‌کنید چه زمانی برای واکسن زدن نوبت به شما خواهد رسید؟» براساس نتایج به دست آمده، از نظر 14.4 درصد تا پایان تابستان، از نظر 10.5 درصد تا پایان پاییز و از نظر 16.4 درصد از پاسخگویان تا پایان سال نوبت واکسن آن‌ها خواهد رسید. 18.8 درصد فکر می کنند نوبت واکسن زدن آنها سال بعد خواهد بود و  26.4 درصد فکر می‌کنند هیچ وقت نوبت واکسن زدن آن‌ها نخواهد رسید. 13.6 درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند.

از کل کسانی که بیان کرده‌اند هیچ وقت نوبت واکسن زدن آن‌ها نخواهد رسید، 35.1 درصدشان در پاسخ به سوال قبلی گفته‌اند دریافت هیچکدام از واکسن‌های ایرانی و خارجی را ترجیح نمی‌دهند. 32.6 درصد آن‌ها نیز واکسن خارجی را بر ایرانی ترجیح می‌دهند. مردان بیشتر از زنان، افراد 18 تا 29 سال بیشتر از دیگر گروه‌های سنی و افراد غیر دانشگاهی بیشتر از افراد دانشگاهی گفته‌اند هیچوقت نوبت واکسن زدن آن‌ها نخواهد رسید. دیدگاه پاسخگویان در این خصوص برحسب سرانه ماهیانه فرد در خانوار تفاوت معناداری ندارد.

 

 


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر