محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار مطرح کرد:

نگهبان یا باغبان؟

تاريخ 1400/01/21 ساعت 12:35

با حذف مقررات سلبی، می توان سازمان ها را از نگهبان، به باغبان تبدیل کرد. باغبانی که نقش آن، مراقبت است، نه نگهبانی که جلوی توسعه کسب وکار می ایستد.

محمدرضا نجفی منش

رتبه جهانی ایران از نظر سهولت فضای کسب وکار در مقایسه با دیگر کشورها و حتی همسایگان، بالاست. در همسایگی ما، گرجستان در رده بندی های بین المللی به جایگاه هفتم رسیده و رتبه امارات سیزدهم است. با این حال ایران از نظر سهولت فضای کسب وکار در رتبه 127 قرار گرفته است. با توجه به این مسئله، حذف هر نوع مقررات و قوانین مزاحم را باید به فال نیک گرفت که از جمله آن اصلاح قانون مربوط به استعلام واحدهای تولیدی از سازمان حفاظت از محیط زیست است.

متاسفانه در کشور ما، همه به دخالت در امور مختلف تمایل دارند و همین به توسعه رانت و فساد دامن زده است. در مورد صدور مجوزهای فضای کسب وکار هم، این قاعده صدق می کند. سازمان های بسیاری در امور کسب وکارها دخالت می کنند، درحالیکه می توان با حذف مقرراتی که دست آن ها در مداخله باز می کند، به داد فعالان اقتصادی رسید. 

بیشتر مقررات در کشور ما جنبه سلبی دارد تا ایجابی. این مقررات به بهبود رعایت استانداردها کمک نمی کند و مانع توسعه کسب وکارهاست. دریافت استعلام در بعضی موارد از محیط زیست بسیار غیرمنطقی بود. برای مثال اگر یک واحد تولیدی قصد انتقال به فاصله 150 متر در همان محدوده را دارد، باید دوباره از محیط زیست استعلام بگیرد، یا توسعه ظرفیت های یک کارگاه به انجام دوباره استعلام از محیط زیست نیاز دارد.

در سال های گذشته، فعالان اقتصادی با صرف زمان و هزینه بسیار که می توانست به نفع تولید به کار برود، مشغول پریدن از موانعی مثل این بودند.  این درحالی است که می توان همه ملاحظات و نگرانی های سازمان های مختلف را در یک مجموعه جمع و درباره آن از صاحب کسب وکار تعهد گرفت و پس از آن، بر عملکرد هر واحد تولیدی برای رعایت همه استانداردهای مورد نظر سازمان ها نظارت کرد. در این روش، همه مسئولیت انجام استانداردها و ملاحظات با فعالان و صاحبان کسب وکارهاست و هیچ مسئولیتی متوجه سازمان ها نیست.

امیدواریم روند حذف مقررات مزاحم و تسهیل امور کسب وکار سرعت بگیرد تا ایران به جایگاهی که شایسته آن است برسد. امروز وضعیت و امتیاز ایران در سهولت کسب وکار از کشورهایی مثل عربستان سعودی و افغانستان هم پایین تر است. در اتاق تهران با ایجاد پنجره واحد، فرایندی که 73 روز طول می کشید، اکنون در کمتر از 3 روز انجام می شود. می توان این تجربه خوب را به سایر دستگاه ها تسری داد و دریافت مجوز، ثبت مالکیت و انشعاب برق را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام داد.

با حذف مقررات سلبی، می توان سازمان ها را از  نگهبان، به باغبان تبدیل کرد. باغبانی که نقش آن، مراقبت است، نه نگهبانی که جلوی توسعه کسب وکار می ایستد.   


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر