آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک چابهارآمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک چابهار 2 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
چابهار
انگلستان (بريتانيا)
10039000
جو به استثناي بذر
65,998,885
796,759,131,372 ریال
18,970,456 $
2
3 / 1399
چابهار
انگلستان (بريتانيا)
10039000
جو به استثناي بذر
65,408,354
677,226,650,854 ریال
16,124,444 $
مجموع کل (ریال): 1,473,985,782,226
مجموع کل (دلار): 35,094,900