آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 65 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
110,373
76,448,738,005 ریال
1,820,208 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
104,150
65,749,551,702 ریال
1,565,466 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
112,508
58,988,982,080 ریال
1,404,500 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
96,223
56,247,365,220 ریال
1,339,223 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
98870311
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14%
31,225
19,412,877,875 ریال
462,211 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
85011010
الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات
17,920
16,089,498,880 ریال
383,083 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
85011010
الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات
16,128
14,117,642,419 ریال
336,134 $
8
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
85011010
الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات
7,200
6,411,441,600 ریال
152,653 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
85011010
الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات
7,200
6,173,625,600 ریال
146,991 $
10
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
5,177
5,880,568,200 ریال
140,014 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
85011010
الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات
6,944
5,702,884,992 ریال
135,783 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
39072090
ساير پلي اترهابه اشکال ا بتدا يي غير مذکوردر جاي ديگر
80,000
4,912,129,600 ریال
116,955 $
13
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
3,831
4,690,831,250 ریال
111,686 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
3,594
4,128,400,000 ریال
98,295 $
15
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
3,539
3,980,160,000 ریال
94,766 $
16
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
3,520
3,738,560,000 ریال
89,013 $
17
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
28230000
اکسيدهاي تيتان
24,571
2,786,660,568 ریال
66,349 $
18
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
2,368
2,502,508,008 ریال
59,584 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
39011069
کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري
22,200
1,929,560,634 ریال
45,942 $
20
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
84773000
ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد
65,014
1,732,511,240 ریال
41,250 $
21
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
39011030
پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%
28,000
1,666,918,596 ریال
39,689 $
22
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
38089419
ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده
15,876
1,586,453,605 ریال
37,773 $
23
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
39011030
پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%
28,000
1,565,071,760 ریال
37,264 $
24
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
40023100
کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR)
9,085
1,478,745,134 ریال
35,208 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
40023900
سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir
7,166
1,165,269,773 ریال
27,745 $
26
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
73181410
پيچ خود کار ا زجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
610
895,210,017 ریال
21,315 $
27
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
11,840
860,849,222 ریال
20,496 $
28
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
11,840
846,430,944 ریال
20,153 $
29
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
11,840
841,456,434 ریال
20,035 $
30
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
11,840
799,959,988 ریال
19,047 $
31
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
11,840
758,225,312 ریال
18,053 $
32
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
11,840
715,575,560 ریال
17,038 $
33
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
84149010
اجزاء و قطعات براي انواع بادزن
926
500,644,973 ریال
11,920 $
34
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
84149010
اجزاء و قطعات براي انواع بادزن
817
456,369,975 ریال
10,866 $
35
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
84149010
اجزاء و قطعات براي انواع بادزن
817
439,442,100 ریال
10,463 $
36
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
73182200
وا شرها، که در جاي ديگرگفته نشده حديد نشده، ازچدن، اهن يا فولاد
400
361,849,753 ریال
8,615 $
37
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
73181610
مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل، حديد شده
607
303,294,372 ریال
7,221 $
38
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
90314900
ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند.
69
293,153,184 ریال
6,980 $
39
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
450
206,071,223 ریال
0 $
40
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
300
134,801,702 ریال
3,210 $
41
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
40051000
کائوچوي مخلوط شده، که به آن دوده کربن يا سيليس اضافه شده باشد، ولکانيزه نشده
231
122,418,739 ریال
2,915 $
42
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
25199090
اکسيدهاي منيزيم حتي خالص
491
120,682,800 ریال
0 $
43
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
28230000
اکسيدهاي تيتان
491
107,578,620 ریال
0 $
44
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
94012000
نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند
36
78,757,813 ریال
1,875 $
45
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
40051000
کائوچوي مخلوط شده، که به آن دوده کربن يا سيليس اضافه شده باشد، ولکانيزه نشده
131
67,598,584 ریال
0 $
46
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
28170011
اکسيدروي داراي گريد دارويي
211
60,432,177 ریال
1,439 $
47
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
28230000
اکسيدهاي تيتان
260
58,509,981 ریال
1,393 $
48
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
29214420
#N/A
101
58,199,528 ریال
1,386 $
49
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
126
56,521,753 ریال
1,346 $
50
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کره (جنوبي)
29303000
مونو، ديياتتراسولفورهاي تيوروم
50
49,648,941 ریال
0 $
مجموع کل (ریال): 378,280,640,436
مجموع کل (دلار): 8,993,551