آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوهآمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي کاوه 11 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
انگلستان (بريتانيا)
29362600
ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده
14,600
51,262,564,608 ریال
1,220,537 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
انگلستان (بريتانيا)
21011190
سایر محصولات بر اساس قهوه به استثنای عصاره ها ، اسانس ها و تغلیظ شده ها غیر مذکور در جای دیگر
1,000
40,191,060,000 ریال
956,930 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
انگلستان (بريتانيا)
29362600
ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده
7,300
25,517,285,496 ریال
607,554 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
انگلستان (بريتانيا)
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
125,000
18,268,170,000 ریال
434,956 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
انگلستان (بريتانيا)
84669400
اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463
779
15,136,838,832 ریال
360,401 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
انگلستان (بريتانيا)
29362600
ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده
3,800
13,460,163,868 ریال
320,480 $
7
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
انگلستان (بريتانيا)
90318090
ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست
185
2,254,016,848 ریال
53,667 $
8
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
انگلستان (بريتانيا)
84669400
اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463
236
1,728,245,036 ریال
41,149 $
9
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
انگلستان (بريتانيا)
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
680
525,694,281 ریال
12,517 $
10
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
انگلستان (بريتانيا)
27101990
ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري
150
342,133,380 ریال
8,146 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
انگلستان (بريتانيا)
32099050
لاکها و ورني ها و لعابها بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي
1,000
116,091,300 ریال
2,764 $
مجموع کل (ریال): 168,802,263,649
مجموع کل (دلار): 4,019,101