آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 88 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
85129090
ساير اجزاء و قطعات براي دستگاه هاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه، غير مذكور در جاي ديگر
13,874
26,956,642,065 ریال
641,825 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
85371040
كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و..
9,700
26,690,155,582 ریال
635,480 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
39021020
گريد فيلم پلي پروپيلن
192,000
19,117,350,000 ریال
455,175 $
4
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
84597000
ماشين هاي حديده کردن ياقلاويزکردن براي فلزات، ا زطريق بردا شتن فلز، غير مذکور در جاي ديگر
30,480
18,650,776,014 ریال
444,066 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
168,000
17,903,948,832 ریال
426,284 $
6
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
85340000
مدا رهاي چاپي
3,730
16,125,846,187 ریال
383,949 $
7
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
24,570
14,041,320,425 ریال
334,317 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
84313900
قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک)
32,046
12,794,136,644 ریال
304,622 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
110,400
12,098,492,197 ریال
288,059 $
10
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
39033000
کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي
128,000
11,000,032,000 ریال
261,906 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
38119000
بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور
98,400
10,777,551,900 ریال
256,608 $
12
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
86,400
9,021,032,640 ریال
214,786 $
13
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
85044050
کنترل دور موتورInverter
15,562
8,988,887,899 ریال
214,021 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
86,400
8,835,390,600 ریال
210,366 $
15
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
38119000
بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور
86,400
8,741,389,320 ریال
208,128 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
40025900
کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس)
100,800
8,583,840,000 ریال
204,377 $
17
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
40025900
کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس)
100,800
8,578,119,240 ریال
204,241 $
18
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
40025900
کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس)
91,200
8,062,952,352 ریال
191,975 $
19
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
40025900
کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس)
100,800
7,875,589,680 ریال
187,514 $
20
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
90321090
سایر ترموستات ها
2,204
6,464,474,940 ریال
153,916 $
21
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
84716090
ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر
1,650
5,651,480,100 ریال
134,559 $
22
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
85044050
کنترل دور موتورInverter
4,400
5,511,667,392 ریال
131,230 $
23
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
84313900
قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک)
19,550
5,126,804,416 ریال
122,067 $
24
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
85011010
الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات
3,760
4,528,585,800 ریال
107,823 $
25
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
38119000
بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور
43,200
4,420,654,140 ریال
105,254 $
26
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
38119000
بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور
43,200
4,330,328,160 ریال
103,103 $
27
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
38119000
بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور
40,800
4,268,721,600 ریال
101,636 $
28
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
38,400
4,253,099,340 ریال
101,264 $
29
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
84145990
ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد
5,515
4,081,785,310 ریال
97,185 $
30
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
84813000
شير يکطرفه (غير قابل برگشت)
5,660
3,677,929,650 ریال
87,570 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
54024700
ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
40,320
3,457,355,460 ریال
82,318 $
32
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
90314900
ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند.
360
3,456,922,241 ریال
82,308 $
33
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
1,710
3,334,698,345 ریال
79,398 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
72107090
محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر
63,700
3,292,715,808 ریال
78,398 $
35
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
40025900
کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس)
33,600
3,111,562,848 ریال
74,085 $
36
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
54025200
نخ يک لا ازپلي استرها، بابيش از50 دور درمتر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
14,218
3,068,475,904 ریال
73,059 $
37
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
38119000
بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور
28,800
3,029,896,120 ریال
72,140 $
38
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
50
2,691,659,897 ریال
64,087 $
39
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
85177020
آنتن مخابراتي
448
2,683,867,172 ریال
63,902 $
40
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
16,000
2,627,608,500 ریال
62,562 $
41
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
84795000
رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد
1,720
2,434,097,696 ریال
57,955 $
42
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
72107010
با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر
49,432
2,285,165,733 ریال
54,409 $
43
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
29291090
ساير ایزو سیانات ها
13,000
2,213,978,754 ریال
52,714 $
44
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
29291090
ساير ایزو سیانات ها
13,000
2,212,321,878 ریال
52,674 $
45
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
90321090
سایر ترموستات ها
726
2,100,554,580 ریال
50,013 $
46
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
54024700
ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس
21,856
2,067,012,349 ریال
49,215 $
47
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
84672990
سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي
24,508
2,011,835,517 ریال
47,901 $
48
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
84813000
شير يکطرفه (غير قابل برگشت)
3,210
2,002,435,550 ریال
47,677 $
49
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
85079090
اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري
8,800
1,984,812,726 ریال
47,257 $
50
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کره (جنوبي)
84718090
ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها
275
1,633,991,180 ریال
38,905 $
مجموع کل (ریال): 358,859,952,683
مجموع کل (دلار): 8,544,283