آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيامآمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي پيام 15 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
22,581,309
228,832,211,212 ریال
5,448,386 $
2
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
14,839,627
150,380,328,229 ریال
3,580,484 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
5
18,258,636,375 ریال
434,729 $
4
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
21022000
مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده
1,500
1,990,267,986 ریال
47,387 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
90230010
مدل های آناتومی بدن انسان
255
1,480,563,700 ریال
35,252 $
6
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
500
1,011,394,200 ریال
24,081 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
90230010
مدل های آناتومی بدن انسان
121
924,373,651 ریال
22,009 $
8
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
90261090
ساير آلات براي سنجش يا كنترل جريان يا سطح مايعات، بجز موارد مذکور
55
751,915,221 ریال
17,903 $
9
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
40113000
لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي
1,260
611,225,242 ریال
14,553 $
10
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
33012990
اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي
500
601,999,200 ریال
14,333 $
11
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
90261030
ا رتفاع سنج مايعات در مخازن
38
568,890,720 ریال
13,545 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
40113000
لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي
1,031
315,000,000 ریال
7,500 $
13
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
29379000
ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
1
246,772,260 ریال
5,876 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
10
93,839,400 ریال
2,234 $
15
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بريتانيا)
73110090
ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور
51
14,715,000 ریال
350 $
مجموع کل (ریال): 406,082,132,396
مجموع کل (دلار): 9,668,622