آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهرآمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي نوشهر 2 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
14,038,149
153,940,719,085 ریال
3,665,255 $
2
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
1,411,054
14,708,222,780 ریال
350,196 $
مجموع کل (ریال): 168,648,941,865
مجموع کل (دلار): 4,015,451