آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه ويژه اقتصادي لامردآمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه ويژه اقتصادي لامرد 2 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
کره (جنوبي)
84213940
فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاه هاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer)
1,518,014
453,601,100,000 ریال
10,800,026 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
کره (جنوبي)
84135020
تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع ديافرا گمي
243,100
158,536,485,664 ریال
3,774,678 $
مجموع کل (ریال): 612,137,585,664
مجموع کل (دلار): 14,574,704