آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 144 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
1,002,360
111,470,934,964 ریال
2,654,070 $
2
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
48109200
ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا
2,625,365
99,465,090,727 ریال
2,368,216 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
687,860
72,331,501,767 ریال
1,722,179 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
39201060
ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون
232,381
67,350,028,541 ریال
1,603,572 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
84772000
ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد.
111,622
65,022,413,200 ریال
1,548,153 $
6
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
80011000
قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده.
66,000
60,764,391,953 ریال
1,446,771 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
1,444,001
56,828,918,719 ریال
1,353,069 $
8
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
39201060
ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون
214,470
55,636,854,565 ریال
1,324,687 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
467,620
51,164,141,581 ریال
1,218,194 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
21069080
مكمل غذايي
11,406
45,379,468,296 ریال
1,080,464 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
405,960
44,479,916,618 ریال
1,059,046 $
12
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
981,886
38,356,368,292 ریال
913,247 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
39201060
ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون
113,096
37,411,053,634 ریال
890,739 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
84201000
ماشين هاي تخت کردن ياساير ماشينهاي نوردکردن (غير ازآن هايي که براي فلزات ياشيشه مي باشند)
2,213,800
35,397,810,000 ریال
842,805 $
15
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
39201060
ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون
150,374
35,076,538,960 ریال
835,156 $
16
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
400,000
30,023,425,600 ریال
714,843 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
292,740
29,806,207,155 ریال
709,672 $
18
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
745,400
29,363,001,785 ریال
699,119 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
29224100
ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات
315,000
26,469,507,816 ریال
630,226 $
20
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
84431600
ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک
47,000
25,871,040,000 ریال
615,977 $
21
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
21069080
مكمل غذايي
21,851
25,116,856,296 ریال
598,020 $
22
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
237,660
22,534,542,685 ریال
536,537 $
23
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
39201060
ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون
61,814
22,182,430,853 ریال
528,153 $
24
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
84452000
ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي
30,860
18,331,390,000 ریال
436,462 $
25
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
38112100
افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري
196,830
17,522,915,647 ریال
417,212 $
26
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
48054000
کاغذ و مقوا ي صافي، به شکل رول يا ورق
74,993
16,513,375,776 ریال
393,176 $
27
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
39201060
ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون
65,244
15,204,138,566 ریال
362,003 $
28
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
40021900
ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس
100,800
14,948,792,443 ریال
355,924 $
29
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
21069080
مكمل غذايي
15,682
14,397,599,360 ریال
342,800 $
30
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
21069080
مكمل غذايي
6,115
14,067,681,825 ریال
334,945 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
48102900
ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي
329,914
14,024,429,696 ریال
333,915 $
32
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
85021310
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر
9,190
12,741,980,698 ریال
303,380 $
33
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
29032900
مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل، تري کلرو اتيلن، تترا کلرو اتيلن
29,700
12,566,754,818 ریال
299,208 $
34
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
39094020
مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin
67,250
11,746,149,228 ریال
279,670 $
35
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
90200000
ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض.
14,200
11,518,647,812 ریال
274,254 $
36
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
48109290
سایر کاغذها ومقواها چند لا
276,039
11,178,511,658 ریال
266,155 $
37
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
70,000
11,059,099,500 ریال
263,312 $
38
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
39201060
ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون
44,208
10,782,678,160 ریال
256,730 $
39
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
28249010
سرنج ومين اورانژ
101,402
10,447,533,584 ریال
248,751 $
40
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
29032900
مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل، تري کلرو اتيلن، تترا کلرو اتيلن
27,370
9,019,078,487 ریال
214,740 $
41
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
85319090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531
830
8,837,021,200 ریال
210,405 $
42
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
39201060
ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون
26,339
8,174,881,815 ریال
194,640 $
43
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
23,000
8,013,803,400 ریال
190,805 $
44
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
39201060
ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون
27,342
7,466,142,973 ریال
177,765 $
45
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
38122090
ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات
15,600
6,979,211,860 ریال
166,172 $
46
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
22,062
6,880,583,600 ریال
163,823 $
47
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
48054000
کاغذ و مقوا ي صافي، به شکل رول يا ورق
30,159
6,860,211,882 ریال
163,338 $
48
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
38122090
ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات
14,400
6,811,431,075 ریال
162,177 $
49
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
22,061
6,794,013,600 ریال
161,762 $
50
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بريتانيا)
48054000
کاغذ و مقوا ي صافي، به شکل رول يا ورق
30,105
6,793,943,467 ریال
161,761 $
مجموع کل (ریال): 1,387,184,446,137
مجموع کل (دلار): 33,028,200