آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 548 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
142,380
22,830,232,932 ریال
543,577 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089311
کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
84,780
14,954,603,639 ریال
356,062 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
94,600
14,689,418,048 ریال
349,748 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
40131000
لاستيک تويي از کائوچو، از نوع موردمصرف درا تومبيل سواري (ا زجمله استيشن وا گن ومسابقه)، اتوبوس هاو اتومبيل هاي باري
113,724
14,041,557,331 ریال
334,323 $
5
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
84842010
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
17,999
12,429,382,690 ریال
295,938 $
6
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
103,500
11,450,835,315 ریال
272,639 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089311
کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
60,265
10,509,191,615 ریال
250,219 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
85443010
مجموعه هاي سيم براي شمع هاي جرقه زن
18,077
9,783,768,630 ریال
232,947 $
9
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
17,918
9,623,309,060 ریال
229,126 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
103,500
9,033,891,930 ریال
215,093 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
103,500
8,898,628,815 ریال
211,872 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089921
اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور
17,031
8,811,533,282 ریال
209,798 $
13
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
8,770
7,085,424,881 ریال
168,701 $
14
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
84842010
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
9,976
6,963,750,690 ریال
165,804 $
15
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089921
اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور
7,377
6,916,269,309 ریال
164,673 $
16
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
8,499
6,516,423,983 ریال
155,153 $
17
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
82089000
کارد و تيغه هاي برنده، براي ماشين ها يا وسائل مکانيکي که در جاي ديگر گفته نشده ا ست.
45,920
6,209,375,000 ریال
147,842 $
18
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
40139090
لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه
44,300
6,063,120,021 ریال
144,360 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089921
اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور
10,446
5,836,227,451 ریال
138,958 $
20
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
84671990
مجموعه قیچی و وسایل هرس باغبانی غیر بادی
17,556
5,597,207,000 ریال
133,267 $
21
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
31,450
5,583,857,400 ریال
132,949 $
22
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089921
اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور
10,125
5,269,252,223 ریال
125,458 $
23
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
32,036
5,154,307,200 ریال
122,722 $
24
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
39173200
ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات
45,760
4,953,573,000 ریال
117,942 $
25
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
38,000
4,896,715,110 ریال
116,588 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089929
اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي
7,576
4,691,907,714 ریال
111,712 $
27
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
85392940
لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت
21,171
4,672,503,000 ریال
111,250 $
28
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
6,132
4,596,285,931 ریال
109,435 $
29
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
84842010
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
8,417
4,468,531,615 ریال
106,394 $
30
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
4,833
4,454,418,473 ریال
106,058 $
31
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
7,800
4,245,972,740 ریال
101,095 $
32
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
8,131
4,154,294,935 ریال
98,912 $
33
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089929
اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي
4,816
3,880,808,893 ریال
92,400 $
34
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
11,902
3,763,672,118 ریال
89,611 $
35
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
85392940
لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت
11,929
3,551,394,000 ریال
84,557 $
36
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
85321000
خازن هاي ثابت براي مدا رهاي 50 يا 60 هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0 کيلوولت آمپر راکتيو نباشد (خازنهاي قدرت)
13,849
3,548,604,301 ریال
84,491 $
37
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
4,538
3,349,739,772 ریال
79,756 $
38
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87088011
كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي
16,162
3,266,310,375 ریال
77,769 $
39
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
40131000
لاستيک تويي از کائوچو، از نوع موردمصرف درا تومبيل سواري (ا زجمله استيشن وا گن ومسابقه)، اتوبوس هاو اتومبيل هاي باري
21,600
3,249,232,000 ریال
77,363 $
40
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089319
کلاچ به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
19,216
3,210,432,030 ریال
76,439 $
41
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
40139090
لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه
23,553
3,183,083,456 ریال
75,788 $
42
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
6,072
2,981,892,463 ریال
70,997 $
43
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87083023
کفشک لنت ترمز انواع خودرو
15,689
2,910,522,000 ریال
69,298 $
44
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
758
2,877,691,357 ریال
68,516 $
45
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
82089000
کارد و تيغه هاي برنده، براي ماشين ها يا وسائل مکانيکي که در جاي ديگر گفته نشده ا ست.
22,932
2,825,030,000 ریال
67,263 $
46
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
15,258
2,712,253,245 ریال
64,577 $
47
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
4,524
2,705,608,452 ریال
64,419 $
48
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
6,006
2,694,644,548 ریال
64,158 $
49
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87089921
اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور
6,069
2,694,067,078 ریال
64,144 $
50
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کره (جنوبي)
87085032
توپي محور (Hub) براي سواری و وانت
12,492
2,664,106,880 ریال
63,431 $
مجموع کل (ریال): 311,454,863,931
مجموع کل (دلار): 7,415,592