آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور گرجستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور گرجستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 1 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
گرجستان
27101940
روغن پايه معدني
7,001,640
181,405,804,414 ریال
4,319,186 $
مجموع کل (ریال): 181,405,804,414
مجموع کل (دلار): 4,319,186