آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کانادا گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور کانادا گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 4 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کانادا
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
4,232,820
87,200,324,820 ریال
2,076,198 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کانادا
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
6,018,260
79,766,936,236 ریال
1,899,213 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کانادا
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
3,141,300
42,123,924,528 ریال
1,002,951 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کانادا
84194090
سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه
216
6,299,746,328 ریال
149,994 $
مجموع کل (ریال): 215,390,931,912
مجموع کل (دلار): 5,128,356