آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 6 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
72083620
محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده، به شكل طومارباپهناي 600mm يابيشتر به ضخامت بالاتر از 16 ميليمترو عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي (بر اساس استاندارد API5Lک
10,467,776
361,328,366,812 ریال
8,603,056 $
2
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
29173990
سايراسيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورها پراکسيد پرا کسي اسيدهاي آن ها و مشتقات آن ها غير مذکور
621,720
35,908,588,782 ریال
854,966 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
29173990
سايراسيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورها پراکسيد پرا کسي اسيدهاي آن ها و مشتقات آن ها غير مذکور
534,600
30,876,812,010 ریال
735,162 $
4
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
29173600
اسيد ترفتاليك و املاح آن
380,000
21,947,603,000 ریال
522,562 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
29173600
اسيد ترفتاليك و املاح آن
348,480
20,127,107,088 ریال
479,217 $
6
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
14
6,025,697,860 ریال
143,469 $
مجموع کل (ریال): 476,214,175,552
مجموع کل (دلار): 11,338,432