آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور قزاقستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور قزاقستان گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 2 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
قزاقستان
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
9,119,400
175,027,270,000 ریال
4,167,316 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
قزاقستان
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
5,367,181
93,945,801,142 ریال
2,236,805 $
مجموع کل (ریال): 268,973,071,142
مجموع کل (دلار): 6,404,121