آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 1 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
فرانسه
84118100
توربين هاي گازي که در جاي ديگرمشمول يامذکور نباشد با قدرت حدا کثر5000 کيلووا ت
64,390
228,251,919,124 ریال
5,434,570 $
مجموع کل (ریال): 228,251,919,124
مجموع کل (دلار): 5,434,570