آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 9 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
68,000,000
791,154,840,000 ریال
18,837,020 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
66,000,000
685,009,710,000 ریال
16,309,755 $
3
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
28,700,000
301,654,187,203 ریال
7,182,243 $
4
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
12019010
دانه سویا تراریخته
10,000,000
205,428,555,988 ریال
4,891,156 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
10039000
جو به استثناي بذر
20,000,000
199,007,840,000 ریال
4,738,282 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
2,739,000
29,486,129,993 ریال
702,051 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
84819030
اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي
850
21,248,891,509 ریال
505,926 $
8
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
84836000
كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)
1,740
8,881,638,500 ریال
211,468 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
291,065
4,012,877,569 ریال
95,545 $
مجموع کل (ریال): 2,245,884,670,762
مجموع کل (دلار): 53,473,446