آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سوئد گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور سوئد گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 2 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سوئد
84198990
ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
73,422
181,933,132,800 ریال
4,331,741 $
2
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سوئد
84212110
فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب
1,538
5,405,361,500 ریال
128,699 $
مجموع کل (ریال): 187,338,494,300
مجموع کل (دلار): 4,460,440