آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور تايوان گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور تايوان گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 9 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايوان
29072300
4، 4ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن
5,003,588
306,679,040,947 ریال
7,301,882 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايوان
29072300
4، 4ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن
3,904,200
227,466,327,604 ریال
5,415,865 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايوان
29103000
1كلرو 2، 3 اپواكسي پروپان (اپي كلر هيدرين)
1,456,085
112,121,557,248 ریال
2,669,561 $
4
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايوان
29103000
1كلرو 2، 3 اپواكسي پروپان (اپي كلر هيدرين)
581,882
39,128,518,649 ریال
931,631 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايوان
29072300
4، 4ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن
462,672
33,945,775,589 ریال
808,233 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايوان
72299030
مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده، اتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5 تا 35 ميلمتر
80,024
2,974,949,480 ریال
70,832 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايوان
29031200
دي کلرومتان (کلرور متيلن)
38,192
1,355,439,310 ریال
32,272 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايوان
29031200
دي کلرومتان (کلرور متيلن)
26,240
987,775,809 ریال
23,518 $
9
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايوان
29039100
كلروبنزن، اورتو دي كلرو بنزن و پارا دي كلرو بنزن
13,440
509,050,473 ریال
12,120 $
مجموع کل (ریال): 725,168,435,109
مجموع کل (دلار): 17,265,914