آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور بلژيک گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور بلژيک گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 14 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
87059090
ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غير مذکور در جاي ديگر
186,380
122,061,808,548 ریال
2,906,234 $
2
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
73042300
ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز
365,076
58,366,109,988 ریال
1,389,669 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
87085039
اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور
2,405
3,824,773,176 ریال
91,066 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
85332910
مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي
320
3,558,080,467 ریال
0 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
38160090
ککک ساير
60,000
2,159,258,494 ریال
51,411 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
84219900
اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها
357
1,972,549,366 ریال
46,965 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
4,200
839,730,450 ریال
19,994 $
8
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
90261020
سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک
78
827,817,982 ریال
0 $
9
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
84836000
كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)
164
823,615,800 ریال
19,610 $
10
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
85371020
دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي
22
759,212,760 ریال
18,076 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
90261010
فلومتر
51
356,613,799 ریال
8,491 $
12
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
84311000
اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425
30
337,127,781 ریال
0 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
84819090
ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040
140
164,207,110 ریال
3,910 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بلژيک
90329000
اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032
4
125,702,901 ریال
0 $
مجموع کل (ریال): 196,176,608,622
مجموع کل (دلار): 4,555,426