آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آبادآمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 5 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
انگلستان (بريتانيا)
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,821,829
153,322,708,665 ریال
3,650,541 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
4,719,223
52,987,058,306 ریال
1,261,597 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
4,060,660
47,209,070,869 ریال
1,124,025 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
انگلستان (بريتانيا)
28413000
دي کرومات سديم
40,000
2,237,839,440 ریال
53,282 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
انگلستان (بريتانيا)
29161100
کاسيد اكريليك و املاح آن
35,200
1,875,869,072 ریال
44,664 $
مجموع کل (ریال): 257,632,546,352
مجموع کل (دلار): 6,134,109