آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزليآمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي 9 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
کره (جنوبي)
98870432
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك
129,610
43,043,664,000 ریال
1,024,849 $
2
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
کره (جنوبي)
85371040
كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و..
13,563
31,589,960,095 ریال
752,142 $
3
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
کره (جنوبي)
85371040
كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و..
13,713
30,361,724,688 ریال
722,898 $
4
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
کره (جنوبي)
85371040
كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و..
15,335
30,157,444,638 ریال
718,034 $
5
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
کره (جنوبي)
39033000
کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي
256,000
24,059,649,024 ریال
572,849 $
6
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
کره (جنوبي)
72107090
محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر
218,390
14,151,957,159 ریال
336,951 $
7
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
کره (جنوبي)
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
13,153
13,581,414,291 ریال
323,367 $
8
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
کره (جنوبي)
85371040
كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و..
5,990
8,618,527,390 ریال
205,203 $
9
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
کره (جنوبي)
72107010
با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر
42,680
4,779,729,234 ریال
113,803 $
مجموع کل (ریال): 200,344,070,519
مجموع کل (دلار): 4,770,096