آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه آزاد تجاري انزليآمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه آزاد تجاري انزلي 10 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
24,703,509
247,306,143,939 ریال
5,888,242 $
2
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
انگلستان (بريتانيا)
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
3,389,395
180,922,935,008 ریال
4,307,689 $
3
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
انگلستان (بريتانيا)
10039000
جو به استثناي بذر
12,176,265
122,098,807,107 ریال
2,907,114 $
4
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
11,178,848
111,667,592,123 ریال
2,658,752 $
5
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
9,282,640
95,397,743,390 ریال
2,271,375 $
6
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
انگلستان (بريتانيا)
84369100
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري
19,710
38,543,044,293 ریال
917,692 $
7
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
2,630,000
27,311,624,240 ریال
650,277 $
8
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
انگلستان (بريتانيا)
84369100
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري
23,755
23,491,121,448 ریال
559,312 $
9
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
انگلستان (بريتانيا)
10039000
جو به استثناي بذر
933,000
10,124,062,305 ریال
241,049 $
10
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
انگلستان (بريتانيا)
10039000
جو به استثناي بذر
304,021
3,225,073,009 ریال
76,787 $
مجموع کل (ریال): 860,088,146,862
مجموع کل (دلار): 20,478,289