آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهرآمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر 78 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87089311
کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
105,463
31,777,111,184 ریال
756,598 $
2
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87089311
کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
81,668
19,283,185,116 ریال
459,123 $
3
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87089311
کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
81,197
18,289,886,410 ریال
435,473 $
4
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85071010
انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed)
153,425
16,980,488,980 ریال
404,297 $
5
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
101,910
13,223,680,995 ریال
314,850 $
6
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
63,180
11,407,677,114 ریال
271,611 $
7
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
78,304
10,777,000,000 ریال
256,595 $
8
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
102,776
10,510,550,862 ریال
250,251 $
9
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85071010
انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed)
75,865
8,867,969,370 ریال
211,142 $
10
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
66,736
6,654,598,000 ریال
158,443 $
11
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87089311
کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
39,914
6,085,814,885 ریال
144,900 $
12
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
46,387
6,021,444,000 ریال
143,368 $
13
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
30,765
5,899,835,428 ریال
140,472 $
14
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87089311
کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
19,078
5,314,203,520 ریال
126,529 $
15
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
32,642
4,283,598,000 ریال
101,990 $
16
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87089311
کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
41,078
4,203,430,810 ریال
100,082 $
17
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
23,845
4,140,347,105 ریال
98,580 $
18
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
40111020
تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
23,699
4,050,522,441 ریال
96,441 $
19
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
33,835
3,796,578,412 ریال
90,395 $
20
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
40,703
3,447,907,718 ریال
82,093 $
21
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87032329
ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي
4,500
3,233,932,050 ریال
87,510 $
22
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
7,521
2,867,718,234 ریال
68,279 $
23
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
16,155
2,756,996,002 ریال
65,643 $
24
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
14,432
2,617,352,820 ریال
62,318 $
25
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
10,770
1,739,306,000 ریال
41,412 $
26
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
68052090
ساير پودريا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذ يا مقوا غير مذکوردر جاي ديگر
17,250
1,627,831,260 ریال
38,758 $
27
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
70109090
ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر
19,300
1,561,327,650 ریال
37,174 $
28
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87032329
ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي
1,500
1,077,977,350 ریال
29,170 $
29
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
68052090
ساير پودريا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذ يا مقوا غير مذکوردر جاي ديگر
11,033
1,061,827,200 ریال
25,282 $
30
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87071010
بدنه براي سواري و سواري کار
3,662
1,040,295,613 ریال
24,769 $
31
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
39173990
ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه
13,200
888,030,428 ریال
21,144 $
32
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87081010
سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت
2,248
859,934,500 ریال
20,475 $
33
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85044040
ساير منابع تغذيه غير مذکور در جاي ديگر
5,560
769,696,830 ریال
18,326 $
34
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85443090
ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي
4,470
616,585,095 ریال
14,681 $
35
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
1,718
555,411,192 ریال
13,224 $
36
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85044080
مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED
6,368
510,134,625 ریال
12,146 $
37
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
3,108
443,496,060 ریال
10,559 $
38
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87088011
كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي
1,003
315,040,361 ریال
7,501 $
39
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87083022
کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر
7,423
303,974,138 ریال
7,237 $
40
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85111000
شمع هاي جرقه زن
203
232,252,918 ریال
5,530 $
41
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87082910
اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
1,165
197,185,400 ریال
4,695 $
42
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87081010
سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت
1,574
168,028,887 ریال
4,001 $
43
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85122010
دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت
575
144,132,534 ریال
3,432 $
44
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
84133020
پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري
908
110,476,478 ریال
2,630 $
45
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87082910
اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
1,261
108,092,650 ریال
2,574 $
46
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
83021090
ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC
245
90,248,228 ریال
2,149 $
47
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87089921
اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور
268
81,488,036 ریال
1,940 $
48
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
87088011
كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي
215
79,571,744 ریال
1,895 $
49
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
244
71,347,500 ریال
1,699 $
50
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کره (جنوبي)
40169980
دسته موتور و ضربه گيرهاي لاستيکي (مانتينگ) خودرو
825
57,854,258 ریال
1,377 $
مجموع کل (ریال): 221,203,376,391
مجموع کل (دلار): 5,280,763