آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 1171 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
626
252,094,257,378 ریال
6,002,244 $
2
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
1,456
110,227,095,542 ریال
2,624,455 $
3
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
8,074
92,026,394,523 ریال
2,191,105 $
4
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
1,968
87,741,454,640 ریال
2,089,082 $
5
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
3,323
87,736,777,151 ریال
2,088,971 $
6
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
228
78,624,847,972 ریال
1,872,020 $
7
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
3,692
75,436,469,310 ریال
1,796,106 $
8
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
2,167
63,791,219,378 ریال
1,518,839 $
9
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
7,444
62,029,555,458 ریال
1,476,894 $
10
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90211010
پيچ و ميله و پلاك درون اندامي
291
61,675,338,197 ریال
1,468,460 $
11
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
190
61,306,836,954 ریال
1,459,687 $
12
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90212900
پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي)
1,078
57,785,762,104 ریال
1,375,851 $
13
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
1,102
57,652,490,667 ریال
1,372,678 $
14
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90211010
پيچ و ميله و پلاك درون اندامي
317
55,466,725,164 ریال
1,320,636 $
15
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
8,001
54,158,292,420 ریال
1,289,483 $
16
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
11,366
54,117,092,996 ریال
1,288,502 $
17
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90212900
پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي)
930
52,690,026,017 ریال
1,254,524 $
18
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90211010
پيچ و ميله و پلاك درون اندامي
1,411
51,938,716,658 ریال
1,236,636 $
19
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
10,971
49,082,037,201 ریال
1,168,620 $
20
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90211010
پيچ و ميله و پلاك درون اندامي
28
47,601,666,000 ریال
1,133,373 $
21
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30044990
سایرداروها دارای هورمون های کورتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها یا مشابه های ساختاری آنها
21,094
41,937,550,875 ریال
998,513 $
22
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
736
40,751,978,210 ریال
970,285 $
23
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
4,495
40,399,997,440 ریال
961,905 $
24
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
4,432
35,566,985,750 ریال
846,833 $
25
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
867
34,647,229,076 ریال
824,934 $
26
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30022000
واكسنها براي پزشكي
2,190
34,348,120,800 ریال
817,812 $
27
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
33049910
ژل قابل تزریق زیر پوست
4,770
33,338,406,240 ریال
793,772 $
28
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
3,527
32,646,872,960 ریال
777,306 $
29
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
598
32,521,647,622 ریال
774,325 $
30
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
2,400
31,111,433,546 ریال
740,748 $
31
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
751
30,970,533,132 ریال
737,394 $
32
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
85340000
مدا رهاي چاپي
15,521
28,679,936,114 ریال
682,856 $
33
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
650
28,539,331,200 ریال
679,508 $
34
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90212920
اباتمنت دندانی
415
27,935,647,560 ریال
665,134 $
35
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
250
26,862,230,180 ریال
639,577 $
36
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
4,544
26,740,075,483 ریال
636,668 $
37
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
6,238
26,116,987,050 ریال
621,833 $
38
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
33049910
ژل قابل تزریق زیر پوست
3,376
25,928,079,840 ریال
617,335 $
39
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
84213910
فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (catalist convertor) به صورت كامل
12,120
25,710,375,000 ریال
612,152 $
40
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90212900
پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي)
614
25,602,713,844 ریال
609,588 $
41
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
33049910
ژل قابل تزریق زیر پوست
3,795
24,461,891,400 ریال
582,426 $
42
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
3,743
23,881,344,278 ریال
568,603 $
43
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30064090
ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور
5,913
23,156,332,982 ریال
551,341 $
44
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
696
22,949,138,380 ریال
546,408 $
45
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
21069080
مكمل غذايي
10,289
22,828,715,205 ریال
543,541 $
46
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
150
22,669,089,782 ریال
539,740 $
47
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
416
21,628,788,595 ریال
514,971 $
48
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90211010
پيچ و ميله و پلاك درون اندامي
92
21,511,138,500 ریال
512,170 $
49
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
90212920
اباتمنت دندانی
220
21,339,921,284 ریال
508,093 $
50
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
30049014
سایر داروها با منشاءطبیعی مورد مصرف انسان
3,238
21,221,443,744 ریال
505,272 $
مجموع کل (ریال): 2,369,186,991,802
مجموع کل (دلار): 56,409,209