آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کانادا گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور کانادا گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 107 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
44,000
258,731,887,838 ریال
6,160,283 $
2
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
54,000
160,305,264,857 ریال
3,816,792 $
3
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
84798200
ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن
4,500
141,551,869,020 ریال
3,370,283 $
4
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
12099115
بذر گوجه فرنگی
3,160
103,894,229,000 ریال
2,473,672 $
5
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
12099115
بذر گوجه فرنگی
743
40,054,265,000 ریال
953,673 $
6
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
760
27,451,851,000 ریال
653,616 $
7
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
1,600
19,038,530,312 ریال
453,298 $
8
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
1,080
18,993,120,880 ریال
452,217 $
9
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
7
18,364,419,800 ریال
437,248 $
10
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
15,480
18,232,061,623 ریال
434,097 $
11
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
400
17,560,112,500 ریال
418,098 $
12
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
05111000
اسپرم گاو
40
17,287,467,049 ریال
411,606 $
13
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
1,027
14,902,411,830 ریال
354,819 $
14
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
990
14,076,407,500 ریال
335,153 $
15
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
12099115
بذر گوجه فرنگی
285
13,988,671,200 ریال
333,064 $
16
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
135
12,395,900,000 ریال
295,140 $
17
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
674
10,255,121,739 ریال
244,170 $
18
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
2
9,722,269,080 ریال
231,483 $
19
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
420
9,048,024,310 ریال
215,429 $
20
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
05111000
اسپرم گاو
34
8,972,610,066 ریال
213,634 $
21
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
21069080
مكمل غذايي
15,500
8,057,629,400 ریال
191,848 $
22
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
81
7,608,600,000 ریال
181,157 $
23
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
400
6,909,192,000 ریال
164,505 $
24
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
12099115
بذر گوجه فرنگی
247
6,523,650,000 ریال
155,325 $
25
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
1,250
6,408,151,100 ریال
152,575 $
26
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
90181926
اجزاء وقطعات مربوط به دستگاههای 90181924 و 90181925
299
5,985,732,825 ریال
142,517 $
27
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
21069080
مكمل غذايي
300
5,863,188,060 ریال
139,600 $
28
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
01051210
مولد نژاد خالص
565
5,599,587,600 ریال
133,324 $
29
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
90219010
دريچه قلب
8
5,008,135,510 ریال
119,241 $
30
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
56
4,977,687,600 ریال
118,516 $
31
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
85
4,403,700,000 ریال
104,850 $
32
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
125
4,314,619,778 ریال
102,729 $
33
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
54
4,193,775,000 ریال
99,852 $
34
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
29389000
ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند
1,000
4,122,766,204 ریال
98,161 $
35
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
40
3,830,025,000 ریال
91,191 $
36
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
177
3,650,137,300 ریال
86,908 $
37
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
84192090
ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر
594
3,549,430,500 ریال
84,510 $
38
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
84819040
اجزاء و قطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010
540
3,330,305,004 ریال
79,293 $
39
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
50
3,014,583,320 ریال
71,776 $
40
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
1
2,700,511,073 ریال
64,298 $
41
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
84819040
اجزاء و قطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010
275
2,647,799,280 ریال
63,043 $
42
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
109
2,447,830,000 ریال
58,282 $
43
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
29389000
ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند
200
2,386,621,849 ریال
56,824 $
44
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
47
1,918,619,585 ریال
45,681 $
45
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
30
1,894,585,300 ریال
45,109 $
46
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
2,000
1,831,810,224 ریال
43,615 $
47
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
35022000
آلبومين شير، همچنين تغليظ شده ها از دو يا چند پروتئين آب پنير (لاكتوسرم)
115
1,822,741,440 ریال
43,399 $
48
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
90275090
دستگاه هايي كه تشعشعات اپتيكي را به كارمي گيرند (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) غير از دستگاه فلوسايتومتري
18
1,732,496,000 ریال
41,250 $
49
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
32151100
مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
90
1,718,981,100 ریال
40,928 $
50
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
40
1,524,864,888 ریال
36,306 $
مجموع کل (ریال): 1,054,804,251,544
مجموع کل (دلار): 25,114,388