آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور ژاپن گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 146 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
2,805
36,419,196,900 ریال
867,124 $
2
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90181960
دستگاه آندسکوپي
550
27,813,034,319 ریال
662,215 $
3
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
1,786
21,802,200,961 ریال
519,100 $
4
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
1,936
21,271,746,612 ریال
506,470 $
5
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
1,630
17,473,576,140 ریال
416,038 $
6
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
1,650
17,277,165,280 ریال
411,361 $
7
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
166
14,560,597,235 ریال
346,681 $
8
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90279030
ساير اجزاء و قطعات ميكروتوم به غير از تيغه برنده آن
630
14,399,818,440 ریال
342,853 $
9
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
1,600
14,033,765,905 ریال
334,137 $
10
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
673
13,471,298,020 ریال
320,745 $
11
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
1,000
10,331,828,726 ریال
245,996 $
12
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90223000
تيوبهاي اشعه ا يکس
195
9,873,444,600 ریال
235,082 $
13
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90223000
تيوبهاي اشعه ا يکس
195
9,781,909,800 ریال
232,903 $
14
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90181280
سای دستگاه های اسکن اولتراسونیک غیر مذکور
640
8,980,495,720 ریال
213,821 $
15
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90184992
اجزاء وقطعات سایر دستگاههای مورد استفاده در علوم دندانپزشکی
36
7,346,961,670 ریال
174,928 $
16
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
2,001
7,122,280,594 ریال
169,578 $
17
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
38089930
فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات
771
7,114,848,788 ریال
169,401 $
18
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90184990
ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر
103
6,278,894,300 ریال
149,497 $
19
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
109
6,089,850,000 ریال
144,996 $
20
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
75
5,509,263,000 ریال
131,173 $
21
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
84229090
ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي
180
5,197,309,746 ریال
123,745 $
22
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
30
5,187,252,000 ریال
123,506 $
23
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
85437090
سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD
260
4,943,651,830 ریال
117,706 $
24
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
616
4,704,427,090 ریال
112,010 $
25
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90279030
ساير اجزاء و قطعات ميكروتوم به غير از تيغه برنده آن
204
4,604,175,810 ریال
109,623 $
26
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90184990
ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر
50
4,225,328,100 ریال
100,603 $
27
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
30064090
ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور
174
4,185,612,598 ریال
99,657 $
28
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
84129000
اجزاء و قطعات موتورها و ماشين هاي محرک رديفهاي 841210 ا لي 841280
215
4,130,953,704 ریال
98,356 $
29
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90181280
سای دستگاه های اسکن اولتراسونیک غیر مذکور
204
3,900,106,895 ریال
92,860 $
30
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90181280
سای دستگاه های اسکن اولتراسونیک غیر مذکور
147
3,811,407,230 ریال
90,748 $
31
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
184
3,800,775,134 ریال
90,495 $
32
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90184941
دستگاه برقی جرم گیری دندان پیزوالکتریک
56
3,444,633,750 ریال
82,015 $
33
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
506
3,316,074,300 ریال
78,954 $
34
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
84239010
قطعات ماشين آلات و ادوات توزين
102
3,185,745,470 ریال
75,851 $
35
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
85437090
سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD
160
3,150,000,000 ریال
75,000 $
36
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
12099130
بذر پیاز
779
2,969,501,280 ریال
70,702 $
37
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90189031
اجزاء وقطعات دستگاه همودیالیز وCRRT
100
2,913,181,921 ریال
69,361 $
38
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
500
2,833,255,000 ریال
67,458 $
39
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
30064090
ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور
142
2,765,929,500 ریال
65,855 $
40
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
30064090
ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور
121
2,754,207,819 ریال
65,576 $
41
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
84779000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره.
120
2,541,059,393 ریال
60,501 $
42
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
200
2,523,528,000 ریال
60,084 $
43
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90221490
ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي
64
2,424,435,536 ریال
57,725 $
44
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90184942
اجزاء وقطعات دستگاه برقی جرم گیری دندان پیزوالکتریک
182
2,403,022,098 ریال
57,215 $
45
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
361
2,221,266,680 ریال
52,887 $
46
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
86
2,196,187,020 ریال
52,290 $
47
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
129
2,140,110,000 ریال
50,955 $
48
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
100
2,071,489,560 ریال
49,321 $
49
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
85
2,069,360,500 ریال
49,270 $
50
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
300
1,901,190,330 ریال
45,266 $
مجموع کل (ریال): 375,467,355,304
مجموع کل (دلار): 8,939,694