آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور هنگ کنگ گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 589 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85176120
دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر
48,219
1,868,402,500,000 ریال
44,485,774 $
2
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85176120
دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر
5,448
162,932,250,000 ریال
3,879,339 $
3
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
928
144,048,917,500 ریال
3,429,736 $
4
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
1,040
54,896,415,321 ریال
1,307,058 $
5
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85340000
مدا رهاي چاپي
6,195
50,627,105,048 ریال
1,205,407 $
6
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
968
45,589,907,976 ریال
1,085,474 $
7
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85340000
مدا رهاي چاپي
4,863
43,703,296,657 ریال
1,040,555 $
8
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
150
43,255,923,750 ریال
1,029,903 $
9
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
888
42,948,059,600 ریال
1,022,573 $
10
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
1,880
42,662,874,552 ریال
1,015,783 $
11
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
1,187
41,888,533,317 ریال
997,346 $
12
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
1,093
36,666,237,279 ریال
873,006 $
13
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
497
33,466,030,080 ریال
796,810 $
14
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
29372990
ساير
236
28,431,650,344 ریال
676,944 $
15
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84715020
دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي
2,900
28,212,816,590 ریال
671,734 $
16
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
390
27,080,295,006 ریال
644,769 $
17
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
717
24,938,306,303 ریال
593,769 $
18
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
432
24,931,445,426 ریال
593,606 $
19
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84705010
دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند
2,191
24,637,000,000 ریال
586,595 $
20
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
2,621
23,901,378,116 ریال
569,080 $
21
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
582
23,321,843,360 ریال
555,282 $
22
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
91022900
ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900
4,588
23,113,317,920 ریال
550,317 $
23
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
357
22,955,872,779 ریال
546,568 $
24
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
93
22,732,500,000 ریال
541,250 $
25
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
609
21,061,525,600 ریال
501,465 $
26
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85411000
ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور)
1,796
21,005,006,990 ریال
500,119 $
27
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85411000
ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور)
1,303
20,530,052,760 ریال
488,811 $
28
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85340000
مدا رهاي چاپي
1,584
20,274,975,130 ریال
482,738 $
29
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
1,075
19,742,625,000 ریال
470,062 $
30
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
29335990
ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين
1,016
19,583,579,742 ریال
466,276 $
31
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
1,078
18,416,509,500 ریال
438,488 $
32
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
200
18,314,123,760 ریال
436,051 $
33
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
275
18,153,296,340 ریال
432,221 $
34
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
3,218
17,517,560,104 ریال
417,085 $
35
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85041020
متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها و لوله هاي تخليه
217
16,888,950,120 ریال
402,118 $
36
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85299030
برد اصلي مونتاژ شده مربوط به نمايشگرهاي رديف 852841
1,160
16,405,087,924 ریال
390,597 $
37
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
91022900
ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900
5,417
16,293,633,880 ریال
387,944 $
38
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85340000
مدا رهاي چاپي
3,917
16,251,591,966 ریال
386,943 $
39
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
29372100
كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون)
657
15,965,775,000 ریال
380,138 $
40
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
90328920
سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU)
900
15,673,666,990 ریال
373,183 $
41
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
29372990
ساير
126
15,203,639,771 ریال
361,991 $
42
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
958
14,779,853,372 ریال
351,901 $
43
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85414090
ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته)
402
14,330,913,600 ریال
341,212 $
44
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
91022900
ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900
4,370
14,184,024,528 ریال
337,715 $
45
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
91022900
ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900
5,343
13,823,915,912 ریال
329,141 $
46
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
460
13,570,536,000 ریال
323,108 $
47
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85362090
ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
214
13,426,642,530 ریال
319,682 $
48
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
336
13,345,383,887 ریال
317,747 $
49
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
303
13,336,600,137 ریال
317,538 $
50
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
409
13,295,748,674 ریال
316,565 $
مجموع کل (ریال): 3,316,719,696,141
مجموع کل (دلار): 78,969,517