آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور هند گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 1156 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29349990
کساير
2,115
373,799,359,331 ریال
8,899,985 $
2
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
16,239
288,275,452,369 ریال
6,863,701 $
3
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
16,948
244,979,803,463 ریال
5,832,852 $
4
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
29,467
231,270,227,497 ریال
5,506,434 $
5
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
17,054
193,595,888,179 ریال
4,609,426 $
6
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
15,841
182,807,829,093 ریال
4,352,567 $
7
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
33,253
179,978,716,424 ریال
4,285,208 $
8
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
13,811
157,418,961,101 ریال
3,748,071 $
9
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
8,809
155,834,312,343 ریال
3,710,341 $
10
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
23,329
151,460,748,400 ریال
3,606,208 $
11
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
13,266
142,528,390,060 ریال
3,393,533 $
12
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30022000
واكسنها براي پزشكي
3,299
141,134,262,060 ریال
3,360,340 $
13
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
8,004
113,094,638,679 ریال
2,692,729 $
14
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
9,850
109,646,866,205 ریال
2,610,640 $
15
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
20,156
109,445,074,408 ریال
2,605,835 $
16
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29349990
کساير
1,467
105,472,998,631 ریال
2,511,262 $
17
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30022000
واكسنها براي پزشكي
3,259
103,083,126,622 ریال
2,454,360 $
18
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
2,653
88,854,240,484 ریال
2,115,577 $
19
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
7,456
88,145,355,766 ریال
2,098,699 $
20
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
5,603
85,148,479,681 ریال
2,027,345 $
21
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
4,221
81,025,863,460 ریال
1,929,187 $
22
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
12,235
66,456,398,297 ریال
1,582,295 $
23
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30021100
#N/A
590
64,028,916,000 ریال
1,524,498 $
24
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
3,389
60,111,523,295 ریال
1,431,227 $
25
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
5,654
59,935,252,850 ریال
1,427,030 $
26
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
4,093
55,715,195,060 ریال
1,326,552 $
27
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
1,561
55,392,343,020 ریال
1,318,865 $
28
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29159099
ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر.
8,500
54,669,384,480 ریال
1,301,652 $
29
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
1,660
53,312,237,040 ریال
1,269,339 $
30
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29280090
سا?ر
1,790
52,564,141,150 ریال
1,251,527 $
31
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
11,381
52,539,802,398 ریال
1,250,948 $
32
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
1,394
52,050,824,500 ریال
1,239,305 $
33
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
6,406
48,572,434,704 ریال
1,156,487 $
34
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
8,942
48,270,114,126 ریال
1,149,288 $
35
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29334100
#N/A
2,275
47,381,709,375 ریال
1,128,136 $
36
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29224990
سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور
5,116
46,565,882,030 ریال
1,108,711 $
37
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30042090
سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي
5,200
45,919,906,560 ریال
1,093,331 $
38
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
5,168
45,837,316,800 ریال
1,091,365 $
39
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
6,685
45,163,472,713 ریال
1,075,321 $
40
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
1,129
42,902,665,100 ریال
1,021,492 $
41
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
4,656
42,707,211,206 ریال
1,016,838 $
42
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29372990
ساير
278
42,679,100,999 ریال
1,016,169 $
43
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
2,616
42,510,434,560 ریال
1,012,153 $
44
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
1,562
42,155,587,500 ریال
1,003,704 $
45
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
5,460
41,858,676,616 ریال
996,635 $
46
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29329990
ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920
3,200
41,397,315,200 ریال
985,650 $
47
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
3,706
41,109,024,125 ریال
978,786 $
48
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
6,250
40,521,889,750 ریال
964,807 $
49
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29349990
کساير
69
39,041,107,900 ریال
929,550 $
50
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
29224990
سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور
3,200
38,444,389,000 ریال
915,343 $
مجموع کل (ریال): 4,736,814,850,610
مجموع کل (دلار): 112,781,304