آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هلند گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور هلند گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 374 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
30022000
واكسنها براي پزشكي
368
180,168,075,000 ریال
4,289,716 $
2
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
30022000
واكسنها براي پزشكي
280
169,438,872,000 ریال
4,034,259 $
3
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
2,743
165,106,336,038 ریال
3,931,103 $
4
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
1,673
148,037,505,054 ریال
3,524,703 $
5
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90221490
ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي
11,237
141,211,575,000 ریال
3,362,180 $
6
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
2,632
120,883,410,391 ریال
2,878,176 $
7
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
1,151
92,899,425,360 ریال
2,211,891 $
8
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
888
89,870,897,500 ریال
2,139,783 $
9
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
1,151
87,623,036,820 ریال
2,086,263 $
10
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
896
86,941,185,000 ریال
2,070,028 $
11
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
19,954
81,557,130,270 ریال
1,941,836 $
12
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
4,957
81,340,137,428 ریال
1,936,670 $
13
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
21,582
78,630,226,500 ریال
1,872,148 $
14
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
3,763
66,087,697,094 ریال
1,573,517 $
15
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
806
62,991,769,890 ریال
1,499,804 $
16
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
3,111
62,511,976,110 ریال
1,488,380 $
17
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
2,040
53,469,864,940 ریال
1,273,092 $
18
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
714
53,397,233,136 ریال
1,271,363 $
19
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
8,932
53,055,204,419 ریال
1,263,219 $
20
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
633
50,034,906,090 ریال
1,191,307 $
21
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
2,836
47,177,981,761 ریال
1,123,285 $
22
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
3,551
43,206,530,443 ریال
1,028,727 $
23
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
397
40,323,667,240 ریال
960,087 $
24
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90219040
دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن
440
38,513,851,000 ریال
916,996 $
25
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90181310
دستگاه MRI
9,914
38,085,156,000 ریال
906,789 $
26
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90219010
دريچه قلب
290
35,780,127,655 ریال
851,908 $
27
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
4,222
35,507,712,124 ریال
845,422 $
28
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90215000
دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات)
193
35,199,358,475 ریال
838,080 $
29
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
131
35,037,526,836 ریال
834,227 $
30
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099110
بذر خیار
311
34,664,307,238 ریال
825,341 $
31
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099110
بذر خیار
324
33,788,020,542 ریال
804,477 $
32
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
7,197
33,426,195,387 ریال
795,862 $
33
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099115
بذر گوجه فرنگی
2,011
32,606,781,670 ریال
776,352 $
34
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
436
32,280,053,934 ریال
768,573 $
35
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099130
بذر پیاز
2,781
32,110,518,955 ریال
764,536 $
36
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
1,088
28,625,951,500 ریال
681,570 $
37
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
67
26,972,782,292 ریال
642,209 $
38
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099110
بذر خیار
249
26,689,461,443 ریال
635,463 $
39
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099115
بذر گوجه فرنگی
126
26,355,892,481 ریال
627,521 $
40
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099120
بذر فلفل
38
26,176,774,423 ریال
623,257 $
41
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
334
25,785,184,382 ریال
613,933 $
42
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
14,938
22,196,398,670 ریال
528,486 $
43
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
01012100
حيوانات مولد نژاد خالص
14,350
21,489,592,600 ریال
511,657 $
44
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099115
بذر گوجه فرنگی
21
19,290,826,480 ریال
459,305 $
45
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
2,132
19,022,826,380 ریال
452,924 $
46
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
1,102
18,836,395,894 ریال
448,486 $
47
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90181210
دستگاه آشکارساز ضربان قلب جنين
509
18,119,385,612 ریال
431,414 $
48
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
1,202
16,761,044,610 ریال
399,072 $
49
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
740
16,463,051,165 ریال
391,977 $
50
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
90185090
ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر
756
15,873,176,221 ریال
377,933 $
مجموع کل (ریال): 2,801,622,997,453
مجموع کل (دلار): 66,705,307