آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور لوکزامبورگ گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور لوکزامبورگ گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 101 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29379000
ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
14
27,728,561,159 ریال
660,204 $
2
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
1,040
22,046,288,733 ریال
524,912 $
3
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29372100
كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون)
610
15,616,251,195 ریال
371,816 $
4
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
545
15,467,330,850 ریال
368,270 $
5
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
3,000
12,656,186,600 ریال
301,338 $
6
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
846
12,401,804,965 ریال
295,281 $
7
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
340
11,849,449,248 ریال
282,130 $
8
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29242990
ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950
10
11,120,384,400 ریال
264,771 $
9
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362600
ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده
20
10,524,056,350 ریال
250,573 $
10
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
114
10,326,646,080 ریال
245,873 $
11
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29334990
ساير
6
10,299,508,200 ریال
245,226 $
12
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
735
10,285,363,600 ریال
244,890 $
13
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
3,540
9,761,954,800 ریال
232,427 $
14
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29372100
كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون)
290
8,852,320,470 ریال
210,770 $
15
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
86
8,047,356,480 ریال
191,604 $
16
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
40
7,944,532,800 ریال
189,156 $
17
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29211990
ساير املاح مونو آمين غير حلقوي غير مذكور
1,000
7,678,350,000 ریال
182,818 $
18
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362600
ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده
16
7,618,896,452 ریال
181,402 $
19
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362600
ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده
537
7,247,996,600 ریال
172,571 $
20
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
33049910
ژل قابل تزریق زیر پوست
404
7,002,628,416 ریال
166,729 $
21
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
800
6,914,970,760 ریال
164,642 $
22
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
23099030
افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور
1,000
6,867,000,000 ریال
163,500 $
23
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
4,170
6,825,239,416 ریال
162,506 $
24
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362300
ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده
500
6,268,626,000 ریال
149,253 $
25
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362300
ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده
500
6,260,320,080 ریال
149,055 $
26
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
33049910
ژل قابل تزریق زیر پوست
353
5,861,165,310 ریال
139,552 $
27
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29372100
كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون)
50
5,588,660,450 ریال
133,063 $
28
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
57
5,189,537,680 ریال
123,560 $
29
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
230
5,150,182,044 ریال
122,623 $
30
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29372100
كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون)
170
4,982,790,270 ریال
118,638 $
31
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362600
ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده
10
4,342,386,300 ریال
103,390 $
32
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29335990
ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين
575
4,219,506,688 ریال
100,464 $
33
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
33049910
ژل قابل تزریق زیر پوست
253
4,203,093,600 ریال
100,074 $
34
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29379000
ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
18
3,930,427,200 ریال
93,582 $
35
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29211990
ساير املاح مونو آمين غير حلقوي غير مذكور
500
3,831,053,500 ریال
91,216 $
36
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
950
3,293,724,460 ریال
78,422 $
37
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29181590
ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور
2,250
3,250,697,625 ریال
77,398 $
38
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
25
2,755,606,100 ریال
65,610 $
39
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
334
2,688,411,000 ریال
64,010 $
40
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362600
ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده
5
2,615,711,400 ریال
62,279 $
41
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29379000
ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
1
2,585,152,050 ریال
61,551 $
42
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362500
ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده
1,000
2,333,321,900 ریال
55,555 $
43
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29333100
پيريدن و املاح آن
10
2,332,923,250 ریال
55,546 $
44
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362400
اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده
600
2,250,589,360 ریال
53,585 $
45
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
300
2,225,768,740 ریال
52,994 $
46
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29309090
ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند
200
2,040,204,000 ریال
48,576 $
47
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
21069080
مكمل غذايي
239
1,935,574,402 ریال
46,085 $
48
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
313
1,920,301,076 ریال
45,721 $
49
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29362100
ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده
450
1,767,941,100 ریال
42,094 $
50
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لوکزامبورگ
29333990
ساير
1
1,738,581,600 ریال
41,395 $
مجموع کل (ریال): 350,645,334,759
مجموع کل (دلار): 8,348,700