آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور قطر گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور قطر گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 273 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
207
75,073,231,400 ریال
1,787,458 $
2
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
28042910
هليم مايع جهت دستگاه هاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999%
1,512
17,383,558,450 ریال
413,894 $
3
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84715020
دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي
250
6,492,522,500 ریال
154,584 $
4
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
3
6,433,392,000 ریال
153,176 $
5
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
68151090
اشياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غير برقي
30
3,969,816,081 ریال
94,519 $
6
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
12
3,551,527,044 ریال
84,560 $
7
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
2
3,053,757,859 ریال
72,709 $
8
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
588
2,964,647,303 ریال
70,587 $
9
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
28042910
هليم مايع جهت دستگاه هاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999%
250
2,811,948,000 ریال
66,951 $
10
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
68151090
اشياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غير برقي
57
2,274,911,878 ریال
54,165 $
11
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
68151090
اشياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غير برقي
12
1,600,138,914 ریال
38,099 $
12
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
68151090
اشياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غير برقي
33
1,593,228,317 ریال
37,934 $
13
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
82076000
ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن.
70
1,462,461,702 ریال
34,821 $
14
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
82090000
صفحه كوچك، قلم، نوك واشياء همانند براي ا بزا رها، سوا رنشده ا زيا سرمت ها
20
1,454,007,854 ریال
34,619 $
15
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
85362090
ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
32
1,388,985,840 ریال
33,071 $
16
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
589
1,275,330,000 ریال
30,365 $
17
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
68151090
اشياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غير برقي
43
1,272,550,414 ریال
30,299 $
18
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
48119090
ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور
491
1,187,130,000 ریال
28,265 $
19
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
59032000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي ا ورتان.
361
1,149,151,920 ریال
27,361 $
20
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
48119090
ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور
321
1,136,100,000 ریال
27,050 $
21
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
85015390
سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي
63
1,069,166,587 ریال
25,456 $
22
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
2
1,011,360,000 ریال
24,080 $
23
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
75
984,803,337 ریال
23,448 $
24
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
435
964,950,000 ریال
22,975 $
25
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
26
932,356,230 ریال
22,199 $
26
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
48119090
ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور
669
888,720,000 ریال
21,160 $
27
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84661000
ا بزا رگير و حديده گيرخودکار
45
861,989,522 ریال
20,524 $
28
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
248
814,380,000 ریال
19,390 $
29
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
87081010
سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت
405
795,900,000 ریال
18,950 $
30
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
68151090
اشياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غير برقي
8
773,641,518 ریال
18,420 $
31
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
15
741,358,800 ریال
17,651 $
32
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
110
740,669,784 ریال
17,635 $
33
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
245
703,920,000 ریال
16,760 $
34
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
48119090
ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور
547
700,140,000 ریال
16,670 $
35
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
6
691,042,896 ریال
16,453 $
36
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
48119090
ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور
299
674,940,000 ریال
16,070 $
37
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
145
663,591,370 ریال
15,800 $
38
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
68151090
اشياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غير برقي
10
655,833,394 ریال
15,615 $
39
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84135090
ساير تلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني و يا ديافرا گمي
4
652,613,200 ریال
15,538 $
40
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
80
630,000,000 ریال
15,000 $
41
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
334
623,700,000 ریال
14,850 $
42
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
130
609,428,264 ریال
14,510 $
43
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84229090
ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي
2,125
597,255,200 ریال
14,220 $
44
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
68151090
اشياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غير برقي
7
592,353,233 ریال
14,104 $
45
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
290
538,020,000 ریال
12,810 $
46
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
48119090
ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور
171
532,560,000 ریال
12,680 $
47
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
85441900
سيم براي سيم پيچي (غير ازنوع مسي)
364
504,000,000 ریال
12,000 $
48
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
160
501,900,000 ریال
11,950 $
49
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
48119090
ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور
161
492,240,000 ریال
11,720 $
50
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
48119090
ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور
237
480,270,000 ریال
11,435 $
مجموع کل (ریال): 158,951,500,811
مجموع کل (دلار): 3,784,560