آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور فرانسه گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 663 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30022000
واكسنها براي پزشكي
12,314
172,137,405,190 ریال
4,098,510 $
2
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
11,170
162,333,442,034 ریال
3,865,082 $
3
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30022000
واكسنها براي پزشكي
11,501
161,861,402,999 ریال
3,853,843 $
4
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
21,393
118,482,486,000 ریال
2,821,012 $
5
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
6,492
96,229,483,654 ریال
2,291,178 $
6
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
7,507
86,759,495,689 ریال
2,065,702 $
7
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
38210000
كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني.
1,426
67,987,571,820 ریال
1,618,752 $
8
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
4,253
61,670,753,800 ریال
1,468,351 $
9
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
6,600
60,350,774,250 ریال
1,436,923 $
10
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
765
59,974,715,988 ریال
1,427,969 $
11
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
2,548
59,387,901,087 ریال
1,413,998 $
12
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
01041010
گوسفند مولد نژاد خالص
48,000
59,353,089,465 ریال
1,413,169 $
13
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
1,570
56,900,953,926 ریال
1,354,785 $
14
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
780
54,913,213,804 ریال
1,307,457 $
15
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
01041010
گوسفند مولد نژاد خالص
64,100
51,392,268,845 ریال
1,223,625 $
16
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
90213100
مفصل هاي مصنوعي
1,512
50,618,249,206 ریال
1,205,196 $
17
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
12099110
بذر خیار
333
48,878,056,368 ریال
1,163,763 $
18
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
391
47,626,025,455 ریال
1,133,953 $
19
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
524
44,435,000,483 ریال
1,057,976 $
20
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
7,717
42,114,800,606 ریال
1,002,733 $
21
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
10,190
40,109,036,000 ریال
954,977 $
22
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
29332960
فکسو فناد?ن ه?دروکلرا?د
3,152
39,190,921,742 ریال
933,117 $
23
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
84229090
ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي
1,311
37,941,131,262 ریال
903,360 $
24
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
1,674
37,743,170,504 ریال
898,647 $
25
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
38210000
كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني.
2,180
37,204,203,066 ریال
885,814 $
26
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
256
37,129,418,044 ریال
884,034 $
27
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30022000
واكسنها براي پزشكي
2,155
35,263,605,000 ریال
839,610 $
28
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
1,572
34,950,511,376 ریال
832,155 $
29
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
650
33,797,834,462 ریال
804,710 $
30
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
2,424
32,765,400,000 ریال
780,129 $
31
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
1,138
32,677,451,950 ریال
778,035 $
32
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
8,431
32,450,991,970 ریال
772,643 $
33
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
90213100
مفصل هاي مصنوعي
1,056
32,295,277,538 ریال
768,935 $
34
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
12
29,077,907,500 ریال
692,331 $
35
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
1,680
28,895,211,200 ریال
687,981 $
36
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
505
27,153,233,317 ریال
646,506 $
37
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
90213100
مفصل هاي مصنوعي
572
26,775,299,917 ریال
637,507 $
38
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
280
26,044,648,500 ریال
620,111 $
39
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
1,076
25,729,885,667 ریال
612,616 $
40
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
90183190
ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر
6,462
23,671,832,472 ریال
563,615 $
41
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
84229090
ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي
915
23,412,536,859 ریال
557,441 $
42
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
6,044
23,264,377,546 ریال
553,914 $
43
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
2,023
23,183,189,525 ریال
551,981 $
44
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
7,089
23,066,351,909 ریال
549,199 $
45
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
38210010
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان با کاربرد پزشکی
5,354
23,063,866,019 ریال
549,140 $
46
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
3,825
23,035,110,450 ریال
548,455 $
47
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
961
22,733,848,699 ریال
541,282 $
48
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
3,000
22,620,775,545 ریال
538,590 $
49
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
2,989
19,581,530,100 ریال
466,227 $
50
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
582
19,008,689,524 ریال
452,588 $
مجموع کل (ریال): 2,437,244,338,332
مجموع کل (دلار): 58,029,627