آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عمان گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور عمان گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 159 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
104
156,742,417,020 ریال
3,731,962 $
2
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
104
152,950,806,470 ریال
3,641,686 $
3
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
104
141,278,172,210 ریال
3,363,766 $
4
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
61
68,035,802,900 ریال
1,619,900 $
5
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
298
37,014,150,000 ریال
881,289 $
6
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
6,778
30,802,261,672 ریال
733,387 $
7
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90212920
اباتمنت دندانی
259
25,271,730,000 ریال
601,708 $
8
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
25
23,070,432,980 ریال
549,296 $
9
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90212900
پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي)
326
21,837,384,000 ریال
519,938 $
10
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
179
21,807,855,000 ریال
519,235 $
11
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
179
21,277,590,000 ریال
506,609 $
12
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
300
20,822,682,554 ریال
495,778 $
13
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
3,479
18,466,828,354 ریال
439,686 $
14
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90212920
اباتمنت دندانی
140
13,784,580,000 ریال
328,204 $
15
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90212920
اباتمنت دندانی
132
11,675,474,300 ریال
277,987 $
16
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
22
11,575,548,000 ریال
275,608 $
17
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
22
11,309,949,000 ریال
269,284 $
18
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90212920
اباتمنت دندانی
342
10,497,379,500 ریال
249,938 $
19
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
84542000
قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي از نوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزات به کار مي روند
7,090
8,767,832,940 ریال
208,758 $
20
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
85
8,726,029,752 ریال
207,763 $
21
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
85372090
تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت
32
8,662,477,901 ریال
206,249 $
22
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
60
7,360,490,000 ریال
175,250 $
23
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
61
7,357,155,000 ریال
175,170 $
24
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
60
7,144,730,000 ریال
170,113 $
25
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
1,369
6,359,787,500 ریال
151,424 $
26
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
404
5,454,541,521 ریال
129,870 $
27
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
84542000
قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي از نوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزات به کار مي روند
4,230
5,301,541,291 ریال
126,227 $
28
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
471
4,951,587,600 ریال
117,895 $
29
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
12099920
بذر ملون
132
4,619,437,500 ریال
109,987 $
30
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90184992
اجزاء وقطعات سایر دستگاههای مورد استفاده در علوم دندانپزشکی
330
4,477,590,000 ریال
106,609 $
31
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
384
4,308,470,652 ریال
102,583 $
32
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90211090
ساير وسايل ارتوپدي يا شکسته بندي بجز پيچ، ميله و پلاک درون استخواني
2,296
3,833,027,266 ریال
91,263 $
33
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
9
3,759,358,536 ریال
89,509 $
34
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90271000
دستگاه تجزيه گاز يا دود
132
3,589,096,200 ریال
85,455 $
35
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
225
3,464,791,084 ریال
82,495 $
36
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
84821000
بلبرينگ.
460
3,169,948,032 ریال
75,475 $
37
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
40
3,076,411,753 ریال
73,248 $
38
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
84133090
تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور
150
2,875,467,000 ریال
68,464 $
39
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
84542000
قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي از نوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزات به کار مي روند
2,538
2,861,365,845 ریال
68,128 $
40
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
7
2,788,800,000 ریال
66,400 $
41
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
85144000
ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك
125
2,680,475,000 ریال
63,821 $
42
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
85176950
گيرنده، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني
390
2,516,923,744 ریال
59,927 $
43
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
11
2,372,627,025 ریال
56,491 $
44
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
85176950
گيرنده، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني
323
2,268,097,780 ریال
54,002 $
45
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90248000
ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي
25
2,211,476,400 ریال
52,654 $
46
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
28
2,159,765,289 ریال
51,423 $
47
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
90184990
ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر
60
2,131,605,000 ریال
50,752 $
48
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
27
2,032,020,837 ریال
48,381 $
49
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
29339100
آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام
100
2,024,530,000 ریال
48,203 $
50
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
74111090
ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر
1,692
1,907,577,230 ریال
45,419 $
مجموع کل (ریال): 933,436,079,638
مجموع کل (دلار): 22,224,669