آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سويس گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور سويس گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 449 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
16,652
432,196,136,690 ریال
10,290,384 $
2
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
10,991
335,478,635,782 ریال
7,987,587 $
3
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
12099115
بذر گوجه فرنگی
2,534
288,381,550,480 ریال
6,866,227 $
4
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
22,652
259,891,616,655 ریال
6,187,896 $
5
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
18,377
250,050,806,774 ریال
5,953,591 $
6
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
10,998
233,413,349,568 ریال
5,557,461 $
7
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29349990
کساير
1,800
227,165,256,000 ریال
5,408,697 $
8
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
6,518
216,874,062,140 ریال
5,163,668 $
9
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
15
207,680,155,600 ریال
4,944,766 $
10
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
8,695
204,572,986,064 ریال
4,870,785 $
11
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
1,514
183,883,653,900 ریال
4,378,182 $
12
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
11,228
175,157,016,680 ریال
4,170,405 $
13
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
318
175,029,803,597 ریال
4,167,376 $
14
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29349990
کساير
1,000
172,876,924,650 ریال
4,116,117 $
15
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
8,993
167,690,055,350 ریال
3,992,620 $
16
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
680
165,957,254,000 ریال
3,951,363 $
17
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29349990
کساير
1,000
154,827,850,000 ریال
3,686,377 $
18
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
3,517
144,522,228,795 ریال
3,441,005 $
19
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
5
132,665,572,634 ریال
3,158,704 $
20
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
4,597
127,368,156,015 ریال
3,032,575 $
21
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
1,793
124,469,866,145 ریال
2,963,568 $
22
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
10,520
102,274,248,720 ریال
2,435,101 $
23
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
112
96,115,030,992 ریال
2,288,453 $
24
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30043911
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
113
95,396,175,690 ریال
2,271,338 $
25
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
1,882
93,242,063,477 ریال
2,220,049 $
26
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30043911
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
113
91,982,349,955 ریال
2,190,056 $
27
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30043911
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
124
91,727,092,472 ریال
2,183,978 $
28
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
1,973
91,246,041,450 ریال
2,172,525 $
29
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
12099115
بذر گوجه فرنگی
703
89,816,382,400 ریال
2,138,485 $
30
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29349990
کساير
500
87,058,702,500 ریال
2,072,826 $
31
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
1,250
86,671,071,011 ریال
2,063,597 $
32
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
10,918
86,479,738,753 ریال
2,059,041 $
33
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
12099920
بذر ملون
957
85,370,893,650 ریال
2,032,640 $
34
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
2,334
82,329,022,984 ریال
1,960,215 $
35
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29420030
گلوپي دوگرل بي سلفات
2,468
76,800,929,420 ریال
1,828,594 $
36
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
6
76,217,600,000 ریال
1,814,705 $
37
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30049014
سایر داروها با منشاءطبیعی مورد مصرف انسان
4,310
70,304,560,000 ریال
1,673,918 $
38
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
90212900
پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي)
533
69,082,842,022 ریال
1,644,830 $
39
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
12099110
بذر خیار
1,272
69,039,170,200 ریال
1,643,790 $
40
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
516
68,940,163,500 ریال
1,641,432 $
41
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
5,194
63,028,435,360 ریال
1,500,677 $
42
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
12099115
بذر گوجه فرنگی
222
59,031,778,575 ریال
1,405,519 $
43
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
12099130
بذر پیاز
5,635
58,222,375,350 ریال
1,386,247 $
44
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
48089000
سايرکاغذها ومقواهاي موج دا رشده، کرپ شده، چين دا ر، دا غ زده، نقش برجسته يا سورا خ شده، بصورت رول، يا ورق
2,400
54,311,741,400 ریال
1,293,137 $
45
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
90212900
پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي)
397
53,866,806,318 ریال
1,282,543 $
46
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29332930
ماده موثره پنتوپرازول سديم
1,528
53,513,151,696 ریال
1,274,123 $
47
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
84229090
ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي
2,260
53,021,199,661 ریال
1,262,410 $
48
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
12099115
بذر گوجه فرنگی
722
52,006,251,600 ریال
1,238,244 $
49
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
29379000
ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
7
50,891,148,000 ریال
1,211,694 $
50
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سويس
48089000
سايرکاغذها ومقواهاي موج دا رشده، کرپ شده، چين دا ر، دا غ زده، نقش برجسته يا سورا خ شده، بصورت رول، يا ورق
1,912
49,480,589,100 ریال
1,178,109 $
مجموع کل (ریال): 6,537,620,493,775
مجموع کل (دلار): 155,657,630