آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سوئد گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور سوئد گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 269 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
14,427
227,565,539,964 ریال
5,418,227 $
2
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
11,903
116,178,194,906 ریال
2,766,147 $
3
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
10,646
108,139,566,746 ریال
2,574,752 $
4
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
12,970
89,141,673,200 ریال
2,122,421 $
5
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
7,972
53,359,770,644 ریال
1,270,471 $
6
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
933
26,951,696,140 ریال
641,707 $
7
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
2,447
24,180,594,120 ریال
575,728 $
8
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
90215000
دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات)
145
23,150,564,828 ریال
551,204 $
9
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
90192020
دستگاه ونتيلاتور
172
19,609,997,760 ریال
466,905 $
10
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
293
19,411,023,000 ریال
462,167 $
11
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
85334020
مقاومت متغير (پتانسيومتر و ولوم)S.M.D
25
17,054,171,310 ریال
406,052 $
12
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
90181919
اجزاء و قطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي
893
16,544,410,400 ریال
393,915 $
13
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
39
15,799,108,460 ریال
376,169 $
14
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30062000
معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود
320
15,502,435,524 ریال
369,106 $
15
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
1,280
15,364,092,053 ریال
365,812 $
16
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
84795000
رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد
200
14,414,228,000 ریال
343,196 $
17
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
908
12,573,527,686 ریال
299,370 $
18
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
809
11,947,904,521 ریال
284,474 $
19
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30062000
معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود
256
11,323,161,234 ریال
269,599 $
20
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30062000
معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود
110
9,465,137,120 ریال
225,360 $
21
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
83
9,204,452,529 ریال
219,154 $
22
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
1,150
8,967,420,000 ریال
213,510 $
23
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
85334020
مقاومت متغير (پتانسيومتر و ولوم)S.M.D
16
8,663,141,630 ریال
206,265 $
24
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
85334020
مقاومت متغير (پتانسيومتر و ولوم)S.M.D
14
7,920,965,310 ریال
188,594 $
25
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
98
7,735,779,576 ریال
184,185 $
26
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
90241000
ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش ا ستحکام، مقاومت، فشارپذيري، كشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي فلزات
91
7,274,400,000 ریال
173,200 $
27
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
246
7,187,451,520 ریال
171,130 $
28
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
85334020
مقاومت متغير (پتانسيومتر و ولوم)S.M.D
15
6,664,688,370 ریال
158,683 $
29
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
85334020
مقاومت متغير (پتانسيومتر و ولوم)S.M.D
11
6,356,135,550 ریال
151,337 $
30
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
85176210
دستگاه هاي سويچينگ (switching) تلفني يا تلگرافي
1,230
5,972,273,861 ریال
142,197 $
31
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30062000
معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود
110
5,737,809,478 ریال
136,615 $
32
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
85176210
دستگاه هاي سويچينگ (switching) تلفني يا تلگرافي
1,334
5,592,924,025 ریال
133,165 $
33
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
85339000
اجزاء و قطعات مقاومت هاي برقي، رئوستاها و پتانسيومترها
25
4,903,994,710 ریال
116,762 $
34
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
90181919
اجزاء و قطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي
33
4,897,077,120 ریال
116,597 $
35
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
290
4,481,578,020 ریال
106,704 $
36
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
85176210
دستگاه هاي سويچينگ (switching) تلفني يا تلگرافي
1,163
4,305,104,983 ریال
102,502 $
37
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
12
4,267,350,000 ریال
101,604 $
38
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
90181911
دستگاه مانيتور علائم حياتي
303
4,101,300,000 ریال
97,650 $
39
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
1,006
4,054,650,806 ریال
96,539 $
40
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
85334020
مقاومت متغير (پتانسيومتر و ولوم)S.M.D
10
3,960,069,680 ریال
94,287 $
41
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
39269030
مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي
559
3,924,733,417 ریال
93,446 $
42
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
90192020
دستگاه ونتيلاتور
76
3,843,945,482 ریال
91,523 $
43
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
40169300
درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي
231
3,783,201,428 ریال
90,076 $
44
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
131
3,497,679,048 ریال
83,278 $
45
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
133
3,471,138,825 ریال
82,646 $
46
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
40169300
درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي
98
3,401,656,777 ریال
80,992 $
47
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
90181919
اجزاء و قطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي
163
3,379,341,420 ریال
80,461 $
48
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
85176210
دستگاه هاي سويچينگ (switching) تلفني يا تلگرافي
773
3,063,493,082 ریال
72,940 $
49
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
187
3,011,316,000 ریال
71,698 $
50
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
40169300
درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي
103
3,008,592,215 ریال
71,633 $
مجموع کل (ریال): 1,004,310,462,478
مجموع کل (دلار): 23,912,155