آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور جمهوري چک گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور جمهوري چک گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 87 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
38159090
مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر
20
58,671,488,915 ریال
1,396,940 $
2
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
350
25,455,071,906 ریال
606,073 $
3
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
84759000
اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475.
1,862
16,860,837,525 ریال
401,449 $
4
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
2,161
16,714,783,974 ریال
397,971 $
5
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30043921
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنها دارای تولید داخل مشابه مورد مصرف دامپزشکی
2,700
16,503,279,000 ریال
392,935 $
6
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29280090
سا?ر
701
16,490,354,970 ریال
392,627 $
7
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29332990
ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور
15
13,115,699,100 ریال
312,279 $
8
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
1,418
12,688,608,600 ریال
302,110 $
9
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29332990
ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور
15
12,093,188,400 ریال
287,933 $
10
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
6,804
10,427,664,000 ریال
248,278 $
11
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
1,800
10,062,400,400 ریال
239,581 $
12
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
1,204
9,132,107,021 ریال
217,431 $
13
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
1,403
9,092,369,616 ریال
216,485 $
14
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29280090
سا?ر
400
9,022,470,025 ریال
214,821 $
15
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
548
8,279,313,124 ریال
197,127 $
16
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
380
8,238,910,650 ریال
196,165 $
17
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
180
7,446,589,940 ریال
177,300 $
18
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
901
7,144,772,731 ریال
170,114 $
19
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
5,208
6,383,375,000 ریال
151,985 $
20
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
5,630
6,288,660,000 ریال
149,730 $
21
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29280090
سا?ر
220
5,383,824,181 ریال
128,186 $
22
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29372990
ساير
611
4,962,938,400 ریال
118,165 $
23
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29335990
ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يا نشده يا پيپرا زين
200
4,742,212,300 ریال
112,910 $
24
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29309090
ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند
180
4,451,490,000 ریال
105,988 $
25
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
11
4,288,844,000 ریال
102,115 $
26
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
500
4,199,325,210 ریال
99,984 $
27
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29396100
آرگومترین (INN) و املاح آن
1
4,121,013,520 ریال
98,119 $
28
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
500
3,766,721,535 ریال
89,684 $
29
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
37013020
فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255 ميلمتر بيشتر باشد
349
3,439,826,400 ریال
81,901 $
30
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
76
3,238,981,020 ریال
77,119 $
31
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
266
2,818,768,444 ریال
67,114 $
32
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30043290
سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند
1,020
2,718,250,500 ریال
64,720 $
33
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
400
2,646,403,925 ریال
63,010 $
34
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
259
2,609,982,200 ریال
62,142 $
35
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
82076000
ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن.
219
2,458,123,900 ریال
58,527 $
36
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
30
2,386,787,760 ریال
56,828 $
37
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29396100
آرگومترین (INN) و املاح آن
1
2,313,948,240 ریال
55,094 $
38
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
59111000
پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از
105
2,247,282,212 ریال
53,507 $
39
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
236
1,814,101,570 ریال
43,193 $
40
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
10
1,727,379,940 ریال
41,128 $
41
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
90184992
اجزاء وقطعات سایر دستگاههای مورد استفاده در علوم دندانپزشکی
96
1,608,100,762 ریال
38,288 $
42
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
203
1,579,541,600 ریال
37,608 $
43
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
300
1,462,036,151 ریال
34,810 $
44
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
14
1,375,603,152 ریال
32,752 $
45
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
29339999
ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر
60
1,285,646,280 ریال
30,611 $
46
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
86080000
ملحقات و مهارکننده هاي خط را ه آهن يا تراموا؛ تجهيزات مکانيکي علامت دا دن، ايمني يا كنترل ترافيك براي راه آهن، تراموا، جاده و راه هاي آبي داخلي
400
1,246,464,293 ریال
29,678 $
47
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
90271000
دستگاه تجزيه گاز يا دود
26
1,226,609,800 ریال
29,205 $
48
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
84212190
ساير
32
1,012,222,640 ریال
24,101 $
49
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
84811090
ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع
13
845,948,730 ریال
20,142 $
50
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوري چک
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
20
792,063,360 ریال
18,859 $
مجموع کل (ریال): 358,882,386,922
مجموع کل (دلار): 8,544,822