آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 1912 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
14,032
344,814,754,252 ریال
8,209,875 $
2
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
38151200
کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال
24,319
288,470,683,532 ریال
6,868,350 $
3
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
55,044
287,879,816,732 ریال
6,854,281 $
4
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
37,111
283,399,270,543 ریال
6,747,602 $
5
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
15,964
197,677,059,687 ریال
4,706,597 $
6
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
38151200
کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال
18,342
191,219,000,539 ریال
4,552,833 $
7
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
4,549
132,862,366,552 ریال
3,163,390 $
8
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
6,205
129,923,948,896 ریال
3,093,427 $
9
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
69091920
هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating)
11,542
129,832,214,346 ریال
3,091,243 $
10
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
2,712
112,437,721,884 ریال
2,677,089 $
11
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
3,300
111,075,696,800 ریال
2,644,659 $
12
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
23,239
110,354,665,707 ریال
2,627,492 $
13
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
504
100,082,358,525 ریال
2,382,913 $
14
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
6,427
99,954,517,155 ریال
2,379,869 $
15
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
13,648
99,399,167,516 ریال
2,366,647 $
16
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
2,198
98,043,710,781 ریال
2,334,374 $
17
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
90219090
ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور
762
93,724,504,340 ریال
2,231,536 $
18
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
2,532
91,505,399,991 ریال
2,178,700 $
19
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
84705010
دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند
8,758
88,775,700,000 ریال
2,113,707 $
20
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
98870445
قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% و بيشتربه استثناي لاستيك
9,968
82,917,387,280 ریال
1,974,224 $
21
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
69091920
هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating)
6,563
78,443,296,110 ریال
1,867,698 $
22
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
1,594
74,567,526,430 ریال
1,775,417 $
23
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
84705010
دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند
5,890
64,934,428,701 ریال
1,546,058 $
24
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
1,842
62,564,615,095 ریال
1,489,634 $
25
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
84119990
ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي
1,181
57,284,593,947 ریال
1,363,919 $
26
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
69091920
هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating)
4,239
52,947,652,180 ریال
1,260,658 $
27
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
1,093
52,617,518,535 ریال
1,252,798 $
28
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
84705010
دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند
4,074
51,838,148,745 ریال
1,234,242 $
29
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
90211010
پيچ و ميله و پلاك درون اندامي
454
49,816,511,183 ریال
1,186,107 $
30
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
1,896
45,344,524,257 ریال
1,079,632 $
31
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
1,085
45,143,392,813 ریال
1,074,843 $
32
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
1,175
43,086,445,951 ریال
1,025,868 $
33
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
377
41,026,743,072 ریال
976,827 $
34
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
90215000
دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات)
115
40,526,507,775 ریال
964,917 $
35
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
29349990
کساير
10
40,258,855,000 ریال
958,544 $
36
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
29280090
سا?ر
500
38,803,880,000 ریال
923,902 $
37
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
3,212
38,224,305,109 ریال
910,103 $
38
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
12099115
بذر گوجه فرنگی
1,467
37,612,681,700 ریال
895,540 $
39
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
12099115
بذر گوجه فرنگی
1,503
37,595,525,400 ریال
895,132 $
40
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
12099115
بذر گوجه فرنگی
1,407
36,776,711,266 ریال
875,636 $
41
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
29280090
سا?ر
500
36,624,872,000 ریال
872,021 $
42
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
29101000
اكسيران (اكسيداتيلن)
9
36,125,528,200 ریال
860,132 $
43
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
1,140
34,834,757,295 ریال
829,399 $
44
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
90189070
اره و دريل جراحي
547
34,215,927,100 ریال
814,665 $
45
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
216
33,047,339,400 ریال
786,841 $
46
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
1,982
32,763,298,900 ریال
780,079 $
47
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
90219090
ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور
281
32,545,345,140 ریال
774,889 $
48
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
1,314
32,245,117,911 ریال
767,741 $
49
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
1,000
31,560,893,047 ریال
751,450 $
50
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکيه
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
435
31,471,450,356 ریال
749,320 $
مجموع کل (ریال): 4,399,198,337,676
مجموع کل (دلار): 104,742,820