آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور تايوان گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور تايوان گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 417 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
11,277
74,595,849,980 ریال
1,776,092 $
2
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
84732900
اجزاء و قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021 لغايت 847090.
10,245
49,005,664,052 ریال
1,166,802 $
3
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
3,360
43,517,823,461 ریال
1,036,139 $
4
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
84732900
اجزاء و قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021 لغايت 847090.
6,142
39,320,031,864 ریال
936,191 $
5
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85235220
چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه
871
32,029,150,487 ریال
762,599 $
6
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
4,381
29,661,212,287 ریال
706,219 $
7
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
1,592
27,119,174,800 ریال
645,695 $
8
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
5,670
22,532,735,968 ریال
536,494 $
9
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
2,100
21,507,764,605 ریال
512,090 $
10
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
2,848
19,841,410,994 ریال
472,415 $
11
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
2,400
17,504,318,275 ریال
416,769 $
12
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
4,300
16,630,282,627 ریال
395,959 $
13
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
18,258
16,616,217,772 ریال
395,624 $
14
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
4,369
16,043,933,641 ریال
381,998 $
15
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
71101900
پلاتين به شکل نيمه ساخته.
4
14,226,008,292 ریال
338,714 $
16
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85235220
چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه
357
14,056,624,727 ریال
334,682 $
17
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
800
13,095,465,000 ریال
311,797 $
18
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
71101900
پلاتين به شکل نيمه ساخته.
6
12,139,863,197 ریال
289,044 $
19
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
2,032
11,672,137,344 ریال
277,908 $
20
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
1,800
11,155,487,600 ریال
265,607 $
21
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
1,700
11,104,306,013 ریال
264,388 $
22
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
84705010
دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند
637
11,028,767,200 ریال
262,590 $
23
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
71101900
پلاتين به شکل نيمه ساخته.
4
9,931,271,825 ریال
236,459 $
24
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
90213100
مفصل هاي مصنوعي
315
9,683,968,049 ریال
230,571 $
25
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85235220
چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه
248
9,515,572,052 ریال
226,561 $
26
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
800
8,907,970,500 ریال
212,095 $
27
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
3,400
8,463,038,100 ریال
201,501 $
28
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85235100
وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد
1,045
8,133,984,992 ریال
193,666 $
29
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85423200
حافظه ها
27
8,003,147,400 ریال
190,551 $
30
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
90213100
مفصل هاي مصنوعي
150
7,938,657,650 ریال
189,016 $
31
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
1,290
7,441,468,659 ریال
177,178 $
32
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85322510
خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي
1,379
7,292,399,356 ریال
173,629 $
33
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
1,260
7,143,186,522 ریال
170,076 $
34
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
150
6,951,116,250 ریال
165,503 $
35
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
10,294
6,927,212,818 ریال
164,934 $
36
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
90213100
مفصل هاي مصنوعي
202
6,489,302,616 ریال
154,507 $
37
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
87089510
اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا
6,968
6,276,281,760 ریال
149,435 $
38
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
734
6,131,767,156 ریال
145,994 $
39
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85176290
سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل
1,469
6,015,048,927 ریال
143,215 $
40
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
720
5,803,670,460 ریال
138,183 $
41
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
635
5,773,367,700 ریال
137,461 $
42
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85235220
چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه
153
5,439,304,630 ریال
129,507 $
43
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85331020
مقاومت S.M.D از نوع ثابت
2,946
5,066,989,904 ریال
120,643 $
44
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
5,333
4,975,465,757 ریال
118,463 $
45
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85258010
دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش
1,000
4,925,234,730 ریال
117,267 $
46
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
84807900
قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري).
3,367
4,918,380,960 ریال
117,104 $
47
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
84522900
چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي (غير از چرخهاي اتوماتيک)
1,200
4,704,000,000 ریال
112,000 $
48
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
5,489
4,482,454,496 ریال
106,725 $
49
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85129090
ساير اجزاء و قطعات براي دستگاه هاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه، غير مذكور در جاي ديگر
1,041
4,447,565,500 ریال
105,894 $
50
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايوان
85176290
سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل
1,932
4,389,774,976 ریال
104,518 $
مجموع کل (ریال): 710,575,833,931
مجموع کل (دلار): 16,918,472