آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور تايلند گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور تايلند گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 101 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
12099115
بذر گوجه فرنگی
105
43,215,177,267 ریال
1,028,933 $
2
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
600
32,714,504,060 ریال
778,917 $
3
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
1,000
19,639,200,000 ریال
467,600 $
4
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
254
12,227,977,260 ریال
291,142 $
5
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
350
10,936,874,025 ریال
260,402 $
6
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
34
7,519,993,933 ریال
179,047 $
7
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
47
5,745,600,000 ریال
136,800 $
8
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
85269110
دستگاه موقعيت ياب جهاني
2,032
5,551,282,800 ریال
132,173 $
9
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
661
5,115,425,570 ریال
121,796 $
10
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
63
5,014,800,735 ریال
119,400 $
11
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
34
4,941,918,457 ریال
117,665 $
12
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
22
4,794,614,904 ریال
114,157 $
13
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
96089100
سرقلم، و نوک سرقلم.
2,018
4,186,440,300 ریال
99,677 $
14
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
96089100
سرقلم، و نوک سرقلم.
1,852
4,181,543,640 ریال
99,561 $
15
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
96089100
سرقلم، و نوک سرقلم.
1,852
4,128,844,230 ریال
98,306 $
16
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
96089100
سرقلم، و نوک سرقلم.
1,852
4,123,600,150 ریال
98,181 $
17
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
6
3,842,173,431 ریال
91,480 $
18
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
85235220
چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه
130
3,802,954,260 ریال
90,547 $
19
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
465
3,785,851,145 ریال
90,139 $
20
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
293
3,263,866,515 ریال
77,711 $
21
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
12099115
بذر گوجه فرنگی
49
3,199,510,000 ریال
76,179 $
22
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
8
2,859,822,000 ریال
68,091 $
23
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
7
2,383,708,846 ریال
56,755 $
24
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
3
2,330,954,747 ریال
55,499 $
25
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
87
2,327,699,560 ریال
55,421 $
26
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
96089100
سرقلم، و نوک سرقلم.
907
2,124,349,950 ریال
50,580 $
27
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
96089100
سرقلم، و نوک سرقلم.
926
1,882,041,000 ریال
44,810 $
28
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
03063510
میگو مولد نژاد برای تکثیر زنده ، تازه یا سرد کرده
120
1,654,568,545 ریال
39,394 $
29
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
03011100
ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين
5,945
1,536,798,718 ریال
36,590 $
30
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
03011100
ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين
3,967
1,353,967,552 ریال
32,237 $
31
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
85176120
دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر
800
1,290,386,000 ریال
30,723 $
32
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
10
1,282,903,604 ریال
30,545 $
33
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
12099125
بذر بادمجان
6
1,233,036,438 ریال
29,358 $
34
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
200
1,209,534,930 ریال
28,798 $
35
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
44
1,167,600,000 ریال
27,800 $
36
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
03011100
ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين
3,629
1,157,349,898 ریال
27,556 $
37
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
160
1,028,025,520 ریال
24,477 $
38
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
90212990
سایر ایمپلنت ها و اباتمنت های دندانی غیر مذکور
120
1,024,978,539 ریال
24,404 $
39
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
03011100
ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين
4,046
1,013,073,439 ریال
24,121 $
40
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84149010
اجزاء و قطعات براي انواع بادزن
8
960,589,500 ریال
22,871 $
41
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
96089100
سرقلم، و نوک سرقلم.
418
909,828,710 ریال
21,663 $
42
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
144
872,718,000 ریال
20,779 $
43
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84713010
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (PC) به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم
246
822,654,000 ریال
19,587 $
44
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
12099120
بذر فلفل
6
808,825,769 ریال
19,258 $
45
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
03011100
ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين
3,152
791,188,583 ریال
18,838 $
46
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
85176220
مودم حتي با قابليت روتر و access point
90
631,218,000 ریال
15,029 $
47
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
204
630,000,000 ریال
15,000 $
48
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
136
607,950,000 ریال
14,475 $
49
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
03011100
ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين
1,968
567,838,317 ریال
13,520 $
50
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تايلند
87082190
اجزا و قطعات
712
542,104,825 ریال
12,907 $
مجموع کل (ریال): 228,937,867,672
مجموع کل (دلار): 5,450,899