آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور ایتالیا گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 1188 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
2,911
124,196,187,760 ریال
2,957,052 $
2
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
324,494
108,446,127,138 ریال
2,582,051 $
3
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
1,626
87,726,619,420 ریال
2,088,729 $
4
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29371920
ماده موثره تر?پتورل?ن استات
10
83,736,950,000 ریال
1,993,737 $
5
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29371920
ماده موثره تر?پتورل?ن استات
5
67,249,280,000 ریال
1,601,173 $
6
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
139
60,211,043,430 ریال
1,433,596 $
7
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
90222100
دستگاه هايي که اشعه آلفا، بتا يا گاما به کارميبرند، براي مصارف پزشکي، جراحي، دندانپزشکي يا دامپزشکي
2,300
57,586,527,000 ریال
1,371,108 $
8
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
2,820
50,907,942,449 ریال
1,212,094 $
9
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
3,995
50,071,462,297 ریال
1,192,178 $
10
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
1,028
49,214,909,200 ریال
1,171,784 $
11
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
1,080
48,494,346,240 ریال
1,154,627 $
12
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
90181280
سای دستگاه های اسکن اولتراسونیک غیر مذکور
3,845
47,079,893,196 ریال
1,120,950 $
13
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
1,080
46,828,093,440 ریال
1,114,955 $
14
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30043911
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
4,760
41,799,540,332 ریال
995,227 $
15
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
12,127
40,860,421,434 ریال
972,867 $
16
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
7,291
40,729,282,368 ریال
969,745 $
17
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29371920
ماده موثره تر?پتورل?ن استات
10
40,037,900,000 ریال
953,283 $
18
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
33049910
ژل قابل تزریق زیر پوست
1,559
39,286,800,000 ریال
935,400 $
19
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
2,648
38,500,295,676 ریال
916,674 $
20
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
2,724
34,357,774,920 ریال
818,042 $
21
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
9,474
33,628,597,824 ریال
800,681 $
22
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
1,924
33,031,694,880 ریال
786,469 $
23
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
1,194
31,627,341,883 ریال
753,032 $
24
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
33049900
فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100
1,734
31,011,721,920 ریال
738,374 $
25
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
500
28,542,960,000 ریال
679,594 $
26
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
1,540
27,441,525,000 ریال
653,370 $
27
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
720
27,243,620,842 ریال
648,658 $
28
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
4,722
26,252,424,956 ریال
625,058 $
29
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29181900
ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل الکلي، ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر، غير مذکور در جاي ديگر
1,500
25,033,043,400 ریال
596,025 $
30
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
3,112
23,971,001,014 ریال
570,738 $
31
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29379000
ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
585
23,934,271,925 ریال
569,864 $
32
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
4,903
23,897,851,279 ریال
568,996 $
33
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
32073010
محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم
151
23,700,132,830 ریال
564,289 $
34
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29371920
ماده موثره تر?پتورل?ن استات
5
23,477,090,000 ریال
558,978 $
35
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
2,373
23,026,365,640 ریال
548,247 $
36
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29371920
ماده موثره تر?پتورل?ن استات
5
23,011,625,000 ریال
547,896 $
37
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29371920
ماده موثره تر?پتورل?ن استات
5
22,419,670,000 ریال
533,802 $
38
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29371920
ماده موثره تر?پتورل?ن استات
5
22,255,870,000 ریال
529,902 $
39
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
372
21,884,864,160 ریال
521,068 $
40
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29371920
ماده موثره تر?پتورل?ن استات
5
21,625,695,000 ریال
514,898 $
41
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
32073010
محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم
110
21,253,618,332 ریال
506,039 $
42
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29371920
ماده موثره تر?پتورل?ن استات
5
20,558,610,000 ریال
489,491 $
43
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
780
19,872,684,960 ریال
473,159 $
44
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
2,344
19,812,630,000 ریال
471,729 $
45
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
1,481
19,710,010,208 ریال
469,286 $
46
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
1,955
19,357,560,060 ریال
460,894 $
47
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29371920
ماده موثره تر?پتورل?ن استات
5
19,292,580,000 ریال
459,347 $
48
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
29371920
ماده موثره تر?پتورل?ن استات
5
18,679,410,000 ریال
444,748 $
49
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
956
18,676,034,307 ریال
444,667 $
50
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
25
18,240,128,428 ریال
434,289 $
مجموع کل (ریال): 1,869,792,030,148
مجموع کل (دلار): 44,518,860