آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ايرلند گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور ايرلند گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 48 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
997
150,089,135,447 ریال
3,573,551 $
2
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
141
104,099,994,452 ریال
2,478,571 $
3
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
135
100,769,612,403 ریال
2,399,276 $
4
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
136
97,965,562,221 ریال
2,332,513 $
5
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
862
50,069,250,000 ریال
1,192,125 $
6
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
862
48,954,028,050 ریال
1,165,572 $
7
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
165
48,757,334,291 ریال
1,160,889 $
8
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
4,184
47,951,355,537 ریال
1,141,699 $
9
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
862
46,895,310,000 ریال
1,116,555 $
10
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
580
42,963,933,298 ریال
1,022,951 $
11
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
678
42,540,889,512 ریال
1,012,878 $
12
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
466
37,251,877,594 ریال
886,949 $
13
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
533
37,155,600,000 ریال
884,657 $
14
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
2,920
36,698,271,847 ریال
873,768 $
15
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
636
36,232,098,453 ریال
862,669 $
16
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
237
30,183,694,255 ریال
718,659 $
17
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
433
29,490,337,440 ریال
702,151 $
18
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90215000
دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات)
150
29,045,795,768 ریال
691,567 $
19
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
500
16,807,643,998 ریال
400,182 $
20
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
7,500
16,773,035,289 ریال
399,358 $
21
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
800
16,409,707,757 ریال
390,707 $
22
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
47
14,227,242,396 ریال
338,744 $
23
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
455
12,222,343,665 ریال
291,008 $
24
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
149
10,657,237,554 ریال
253,744 $
25
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
7,000
10,391,505,262 ریال
247,417 $
26
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
33049910
ژل قابل تزریق زیر پوست
359
9,344,235,965 ریال
222,482 $
27
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30063000
فرآورده هاي كدركننده براي آزمايشهاي راديوگرافيك؛ معرفهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال مي شود
957
5,983,950,000 ریال
142,475 $
28
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90189090
ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر
180
5,427,727,600 ریال
129,232 $
29
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
33049910
ژل قابل تزریق زیر پوست
194
5,065,139,912 ریال
120,599 $
30
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
275
4,168,611,414 ریال
99,253 $
31
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
320
3,348,623,808 ریال
79,729 $
32
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
300
2,434,766,600 ریال
57,971 $
33
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
220
2,301,797,256 ریال
54,805 $
34
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
230
2,286,904,217 ریال
54,450 $
35
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
220
2,284,478,060 ریال
54,392 $
36
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
250
2,009,644,325 ریال
47,849 $
37
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
280
1,818,989,363 ریال
43,309 $
38
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
100
1,632,582,420 ریال
38,871 $
39
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
60
441,052,759 ریال
10,501 $
40
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
19
440,963,152 ریال
10,499 $
41
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
52
340,459,422 ریال
8,106 $
42
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
30
302,486,080 ریال
7,202 $
43
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
265
289,395,000 ریال
6,890 $
44
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
85258090
ساير
9
260,057,200 ریال
6,192 $
45
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
174
248,205,440 ریال
5,910 $
46
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90278050
دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه
50
75,172,414 ریال
1,790 $
47
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
28
70,168,414 ریال
1,671 $
48
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايرلند
90215000
دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات)
14
62,016,858 ریال
1,477 $
مجموع کل (ریال): 1,165,240,224,168
مجموع کل (دلار): 27,743,815