آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ايالات متحده گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور ايالات متحده گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 244 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
826
135,046,989,856 ریال
3,215,405 $
2
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
347
96,894,606,090 ریال
2,307,014 $
3
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
398
84,676,764,799 ریال
2,016,113 $
4
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
436
83,368,633,193 ریال
1,984,967 $
5
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
127
82,459,911,600 ریال
1,963,331 $
6
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
1,397
70,791,468,409 ریال
1,685,511 $
7
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
811
67,066,765,041 ریال
1,596,828 $
8
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
360
55,032,463,125 ریال
1,310,297 $
9
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90219010
دريچه قلب
395
42,536,563,562 ریال
1,012,775 $
10
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
838
40,603,606,648 ریال
966,753 $
11
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
1,609
39,409,701,311 ریال
938,326 $
12
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
995
38,530,342,052 ریال
917,389 $
13
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90185010
دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط
7,507
38,254,283,038 ریال
910,816 $
14
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043911
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
1,046
35,953,049,250 ریال
856,025 $
15
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
3,029
35,718,716,784 ریال
850,446 $
16
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
1,530
35,537,365,932 ریال
846,128 $
17
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
21069080
مكمل غذايي
4,915
33,811,506,536 ریال
805,036 $
18
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
532
32,748,266,000 ریال
779,721 $
19
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
1,336
32,539,322,525 ریال
774,746 $
20
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
1,683
31,741,729,095 ریال
755,755 $
21
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
2,360
31,347,769,480 ریال
746,375 $
22
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
353
30,623,200,052 ریال
729,124 $
23
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
7,879
29,932,474,898 ریال
712,678 $
24
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
1,424
29,194,385,888 ریال
695,104 $
25
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
970
27,867,291,600 ریال
663,507 $
26
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
1,200
27,435,161,734 ریال
653,218 $
27
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
4,888
27,148,980,555 ریال
646,404 $
28
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
580
27,112,784,220 ریال
645,542 $
29
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90183990
سایر دستگاههای برقی تشخیص بیماری غیر مذکور واجزاء وقطعات آنها
970
27,064,387,269 ریال
644,390 $
30
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
957
23,129,189,895 ریال
550,695 $
31
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90213100
مفصل هاي مصنوعي
380
21,948,381,976 ریال
522,581 $
32
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
1,647
21,270,792,676 ریال
506,447 $
33
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
321
19,519,623,930 ریال
464,753 $
34
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90189070
اره و دريل جراحي
418
18,993,520,947 ریال
452,227 $
35
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
3,500
18,953,519,000 ریال
451,274 $
36
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
548
17,690,210,405 ریال
421,195 $
37
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
1,200
16,824,410,204 ریال
400,581 $
38
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
452
14,608,290,032 ریال
347,816 $
39
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
8,230
14,320,971,935 ریال
340,976 $
40
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90183926
لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت)
1,334
14,300,560,911 ریال
340,490 $
41
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
575
14,102,825,000 ریال
335,782 $
42
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30043911
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
1,795
13,865,944,987 ریال
330,142 $
43
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
1,288
13,042,090,260 ریال
310,526 $
44
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
52
12,653,401,500 ریال
301,271 $
45
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
2,700
12,403,303,436 ریال
295,317 $
46
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30064090
ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور
820
12,299,081,375 ریال
292,835 $
47
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
3,100
11,793,078,728 ریال
280,788 $
48
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90181960
دستگاه آندسکوپي
500
11,662,970,000 ریال
277,690 $
49
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90185010
دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط
138
11,513,420,707 ریال
274,129 $
50
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ايالات متحده
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
1,062
11,385,589,720 ریال
271,085 $
مجموع کل (ریال): 1,696,729,668,166
مجموع کل (دلار): 40,398,324